Митохондрия

 

Автор: Росен Илиев
    Митохондрията е универсален клетъчен органел, срещан при почти всички еукариотни клетки. Понякога митохондриите са описвани като "клетъчните енергийни фабрики", защото те произвеждат по-голямата част от АТФ (аденозинтрифосфат), който от своя страна е източникът на химическа енергия за клетката. Броят на митохондриите в една клетка варира в широки граници според вида на организма и типа на тъканта. Една клетка може да има една митохондрия или няколко милиона броя митохондрии. Те преобразуват енергията във форми, които могат да се използват от клетката. Разположени в цитоплазмата, те са обект на клетъчното дишане, което в крайна сметка генерира гориво за дейността на клетките. Митохондриите също така участват и в други процеси, такива като клетъчното делене и растеж, както и при клетъчната смърт.
 
Митохондриите: Отличителни характеристики
 
   Митохондриите са ограничени от двойна мембрана. Всяка от тези мембрани е двуслоен фосфолипид с вградени протеини. Външната мембрана е гладка, докато вътрешната мембрана има много гънки. Тези гънки се наричат кристи. Гънките повишават „производителността" на клетъчното дишане чрез увеличаване на наличната площ.
   Двойни мембрани разделят митохондриите на две отделни части: вътрешномембранно пространство и митохондриална матрица. Вътрешномембранното пространство е тясната част между двете мембрани, а митохондриалната матрица е част оградена от вътрешната мембрана. Някои от стъпките при клетъчното дишане се появят в матрицата поради високата концентрация на ензими.
   Митохондриите са полуавтономни, като само частично зависят от клетката за да се размножават и растат. Те имат свои собствени ДНК, рибозоми и могат да произвеждат собствени протеини. Подобно на бактериите, митохондриите имат кръгова ДНК и се възпроизвеждат чрез репродуктивен процес, наречен делене.