Инхибиране на антибиотична резистентност

 

 

Автор: Росен Илиев

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae
Изследователи са открили нов метод за предотвратяване на антибиотичната резистентност сред бактериите Streptococcus рneumoniae. Тези бактерии препредават устойчиви гени помежду си, и дори могат да се свързват с ДНК в тяхната среда и да я пренесат през бактериалната клетъчна мембрана. След това се включва нова ДНК, съдържаща устойчиви гени и се предава в ДНК-то на бактериалната клетка.  Учени от Университета в Илинойс са открили начин да се прекъснат клетъчните процеси, участващи в обменът на гени между Streptococcus pneumoniae.
Според изследователят Джи Лау, "Важно е да се отбележи, че антибиотичния стрес - употребата на антибиотици за лечение на инфекции, може да предизвика прехвърлянето на резистентни гени измежду Streptococcus pneumoniae .Нашият подход инхибира съпротива срещу трансфера на гени във всички щамове на Streptococcus pneumoniae, и го прави, без да увеличава селективния натиск, и без да увеличава вероятността резистентните щамове да станат доминиращи ". Този подход включва блокиране на протеин, наречен CSP от свързването до специфичен рецептор в бактериалната клетъчна мембрана. По този начин, той пречи на способността на бактериите да прехвърлят гени.