Хроматофори

 

 
Хроматофорите са с неправилна форма, пигментосъдържащи клетки.
Ако пигментът е меланин, те се наричат меланофори.
Хроматофорите са често срещани при ракообразните, главоногите мекотели, гущерите и земноводните,и при някои риби.
Хроматофорите често служат за камуфлаж. 
Тази снимка показва зимната писия поставена върху шахматна дъска.
Хроматофорите при главоногите променят размера си (разширяват се и се свиват), в резултат на дейността на мускулни влакна и моторните неврони.
При ракообразните и земноводните, хроматофорите имат фиксирана форма. Промяната на цвета идва чрез разпръскване (потъмняване) или агрегация (осветяване) на гранули в клетката. Това се осъществява под хормонален контрол.