Хомо ергастер

 
 
 

Хомо ергастер

показва ранния Хомо еректус от Африка
     Фигура 1 показва ранния Хомо еректус от Африка, който сега се нарича Хомо ергастер, а фиг. 2 ни разкрива как е изглеждал той. Ергастер имал черепен капацитет 700-880 куб. см, и е живял преди около от 1.9 до 0.6 млн. г. в Африка, като е познавал и огъня. Сред фосилите му са открити и инструменти, които обаче не са се развили в продължение на милиони години.
     Съществуват някои съмнения в това дали ергастер произхожда от Африка, като не е изключено да е междинно звено там. Наскоро напълно запазен скелет на ергастер, „момчето от Нариокотоме” (известен също и като „момчето от Туркана”) бе открит в Нариокотоме, Кения. Той е живял преди около 1.8 млн. г. Само около 10 годишен, когато умира, той е бил висок почти 1.5 м. За разлика от по-ранните хоминиди, той е държал ръцете си прибрани, когато ходел или бягал.
Хомо ергастер
Фигура 3 Реконструкция на Хомо ергастер