Хомо джорджикус

Автор: Росен Илиев

Хомо джорджикус

Фигура 1 показва изображение на ранния европейски еректус, класифициран като Хомо джорджикус. Фосилите, с  възраст от 1.8 млн. г. се състоят от 3 частично запазени черепа и 3 челюсти, открити в Дманиси (Грузия), по времето на Съветския съюз
Фигура 1
     Фигура 1 показва изображение на ранния европейски еректус, класифициран като Хомо джорджикус. Фосилите, с  възраст от 1.8 млн. г. се състоят от 3 частично запазени черепа и 3 челюсти, открити в Дманиси (Грузия), по времето на Съветския съюз.  Джорджикус е подобен на хабилис, ергастер и еректус от Африка, въпреки че е бил по-грациозен. Размерът на мозъка при черепите на джорджикус варира от 600 до 800 куб. см. Той е бил висок 1.5 м и е тежал около 50 кг, по-нисък, но по-тежък от предхождащите го африкански видове, поради това, че живеел при по-студен климат. 
Правят впечатление големите му зъби  (особено големите кучешки зъби, които са много примитивни), наклоненото чело, тежките надочнични дъги, изпъкващата челюст, отсъствието на издаден нос, и оксипиталната издутина в задната част на черепа.
Фигура 2
      Правят впечатление големите му зъби (фиг.2) (особено големите кучешки зъби, които са много примитивни), наклоненото чело, тежките надочнични дъги, изпъкващата челюст, отсъствието на издаден нос, и оксипиталната издутина в задната част на черепа. Джорджикус най-вероятно е потомък на африканския и азиатския еректус, като вероятни преки негови предшествениците са африканските ергастер и хабилис.