G протеините

 

 
G протеините са наречени така, защото са свързани с гуанининовите нуклеотиди GDP и GTP. Те са хетеротримери (т.е. изработени от три различни субединици), свързани с вътрешната повърхност на плазмената мембрана и трансмембранните рецептори на хормони и др. Те се наричат G протеини-свързани рецептори (GPCRs).
Трите субединици са:
Gα, която се грижи за мястото на свързване за нуклеотида.  В клетките на бозайниците са отркрити най-малко 20 различни вида Gα молекули.
Как работят G протеините
Когато хормон или друг лиганд се свързва с асоциираната GPCR, в рецептора се извършва алостерична промяна (това са, висши промени в структурата).Това предизвиква алостерична промяна в Gα и кара
GDP да напусне и да се замени с GTP. GTP активира Gα карайки го да се разпадне от GβGγ (които остават свързани като димер).
Активираният Gα от своя страна активира ефекторната молекула.
Активираният Gα е GTP-зиран, така че бързо се превръща от GTP в GDP. Това преобразуване, заедно с връщането на Gβ и Gγ субединици, възстановява G протеина в неактивно състояние.