Алел

 

     Алелът е жизнеспособен ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) код, който заема даден локус (позиция) в хромозомата.
    Обикновено алелите са кодови последователности за гени, но понякога терминът се използва за да се позове генната последователност.
    Генотипът на всеки индивид притежава набор от алели.
В диплоидния организъм, този, който има две копия от всяка хромозома, два алела правят генотипа на индивида. Пример за това е генът за цвят при много видове цветя, където един-единствен ген контролира цвета на венчелистчетата, но може да има няколко различни версии (алели) на този ген.
Една от версиите може да доведе до червени венчелистчета, докато друга до бели венчелистчета. Полученият цвят на цветето ще зависи, от това кой от двата алела, притежава гена за цвят, и от това как си взаимодействат. 
     Алелът е алтернативна форма на ген (при диплоидите, единия от членовете на двойката), който се намира в определена позиция в специфична хромозома. Диплоидните организми, като хората например, притежават двойка хомоложни хромозоми в соматичните си клетки, които съдържат две копия от всеки ген.
    Организъм, при който двете копия на гена са идентични - това означава, че имат един и същ алел,  се нарича хомозиготен.
    Организъм, който има два различни алели на гена се нарича хетерозиготен.
    Фенотиповете (изразените характеристики), свързани с определен алел, понякога могат да бъдат доминантни или рецесивни, а често и нито едното от двете.
     Доминантен фенотип ще се изрази, когато най-малко един алел от свързания с него тип е налице, докато рецесивния фенотип ще бъде изразен при два алела от свързания с него тип. Все пак, има изключения от начина, по който хетерозиготните изразяват своя фенотип.
      Изключение е непълното доминиращо положение (понякога се нарича смесено наследство), когато алелите смесват чертите си във фенотипа.
      Пример за това са Antirrhinums - цветя с непълно доминантни "червени" и "бели" алели за венчелистчен цвят - полученото потомство е с розови листенца.
     Друго изключение за съвместно доминантно положение, е когато два алела и две черти се изразяват по едно и също време, например две червени и бели венчелистчета в един и същ разцвет или червени и бели цветя в едно и също растение.
     „Доминирането” е видно и при човешките кръвни групи.
Индивид с един алел за кръвна група "А" и един алел за кръвна група "Б", ще има кръвна група "АБ".