Соли

 

 
Солите се разделят на водноразтворими и неразтворими във вода. Разтворимостта на солите може да се намери в таблицата за разтворимост. Обикновено са лесно разтворими алкалните метални соли и амоняка.
Средната сол се състои само от баланса на киселини и основи: CaSO4, Ba (NO3) 2. Киселините допълват солите на метални катиони, които съдържат водород, следователно, те имат всички качества на соли и киселини: Ca (HCO3) 2 + Ca (OH) 2 = 2CaCO3 + 2H2O.
Основните соли включват в състава си такива киселинни групи, които проявяват свойства на соли и основи: (MgOH) 2SO4 + H2SO4 = 2MgSO4 + 2H2O.