Донорно-акцепторна връзка

 

Донорно-акцепторна връзка е разновидност на ковалентната връзка. Тя възниква между частици(молекули,йони),които могат да съществуват и самостоятелно. Необходимо е един от атомите в първата частица да има определена елекронна двойка ,а един от атомите на другата частица – незаети елекронни поднива (недостик на електрони) във външния си елекронен слой. Неопределената елекронна двойка става обща за двата атома , но първоначално тя е била притежание само на единия от тях. Донорно-акцепторната връзка се усъществява между обща елекронна двойка ,която преди възникване на връзкатa e принадлежала на единия от участващите атоми като отделена елекронна двойка.  
Устойчива групировка,която се състои от централен йон(или атом), около който са подредени по определен начин няколко други йони , атоми или молекули се нарича комплекс.
Централната частица( атом или йон) се нарича комплексообразувател. Молекулите или сложните йони, които обграждат централния комплекснообразувателен йон,се наричат ЛИГАНДИ