Абсолютната нула

 
 
Въпрос: Какво е абсолютната нула?
Отговор: Абсолютната нула е точката, при която от системата повече не може да бъде премахната топлина, в съответствие с абсолютната или термодинамична температурна скала. Това съответства на 0 K или -273,15 ° C. В класическата кинетичнат теория,  не трябва да има никакво движение на отделните молекули при абсолютната нула, но експериментални доказателства показват, че това не е така.
Температурата се използва, за да се опише колко горещо или студено е едно тяло. Температурата на даден обект зависи от това колко бързо неговите атоми и молекули се осцилират. При абсолютната нула, тези трептения са най-бавните, каквито могат евентуално да бъдат. Дори и при абсолютната нула, движението не спира.
Засега не е възможно да се постигне абсолютната нула, въпреки че учените са се приближили до нея. NIST постигна рекордно ниска температура от 700 НК (милиардни от Келвин) през 1994 година. Изследователи от MIT поставиха нов рекорд от 0,45 NK през 2003 година.