Звездни купове

 

 За разлика от съзвездията, звездните купове представляват действително близки една до друга звезда, в повечето случаи с много млада възраст. Всеки звезден куп е рой от звезди, летящи в пространството като едно цяло. Повечето от тях с бинарна система, при която две звезди обикалят около общ център на тежестта. 
  Най-красиви от достъпните за наблюдение с невъоръжено око звездни купове са Плеядите (на разстояние 390-460 св. г.). През есента и зимата те се виждат много ясно в съзвездието Бик. Изградени са предимно от сини и много ярки звезди, формирали се поне 100 млн. г. В същото съзвездие има още един звезден куп- Хиади (на разстояние 153 св.г.). Възрастта на Хиадите е 625 млн. г. Звездите от този звезден куп обкръжават Алдебаран и са от трета, четвърта и пета звездна величини.
Плеяди
Хиади
  И Плеядите, и Хиадите нямат определена форма. Затова се наричат разсеяни (отворени) звездни купове. За разлика от тях се наблюдават още и така наречените сферични звездни купове, представляващи компактни групи от звезди. Сферичните звездни купове съдържат по няколко десетки или стотици хиляди звезди (галактика М87). Но те не са най-големите звездни купове във Вселената. 
  М13 в съзвездие Херкулес е пример за сферичен звезден куп (клъстер)
Заедно с единичните и кратните звезди, с разсеяните звездни купове те влизат в гигантския звезден „остров”, наречен Млечен път.