VFTS 682

Автор: Росен Илиев

     VFTS 682 е WR звезда от Големия Магеланов облак, отдалечена на разстояние 164 000 светлинни години от Земята. Намира се в район с активно формиращи се звезди, 30 парсека североизточно от масивния звезден куп (клъстер) R136 в мъглявината Тарантула.
      С маса около 150 пъти слънчеви маси и радиус 22 пъти този на Слънцето, VFTS 682 е една от най-масивните познати ни звезди.  Тази звезда е около 3 милиона пъти по-ярка от нашето Слънце.
      Температурата на повърхността й достига 52 000 К.