Основни термини при звездите

 

Съзвездие: Казва ни къде звездата се намира в небето. Има 88 различни съзвездия.
Възраст: Трудно е да се определи и затова понякога е много приблизителна. Много големите звезди живеят само няколко милиона години, докато малките звезди могат да живеят повече от 100 млр. г. За сравнение вселената е на възраст от „само” 13.7 млр.г. Нашето Слънце е на възраст от 4.6 млр. г.
Разстояние: Нашата галактика (Млечен път) има диаметър от около 100 000 светлинни години. Слънцето е на разстояние 8 минути от Земята, а следващата най-близка звезда, Проксима Кентавър( от звездната система Алфа Кентавър), на 4.3 светлинни години. Една светлинна година е около 9.5 трилиона километра. Разстоянието до звездните системи може да се дава и в AU, астрономични единици. 1 AU е равна на 149 597 871 км (средното разстояние на Земята до Слънцето).
Спектрален клас: Казва ни за цвета (дължината на вълната) и съответно за температурата на повърхността й. Спектърът се подразделя в следния порядък: O B A F G K M R S C, където О и В е син, А и F бял, G е жълт, К е оранжев, а М и С червен. R, S и С са звезди със специална честота на тежките химични елементи. Класове L и Т са за кафявите джуджета. Има и специални класове като W за WR (вълк-лъчеви) звезди. За по-точна дефиниция буквите са последвани от числа от 0 (по-къса вълна) до 9 (по-дълга вълна). Според това температурата е между 50 000 К (звезди О3) и 2000 К (звезди М9). О3 е най-високия спектрален клас.
Визуален магнитуд: Това е яркостта, която виждаме от Земята. По-ниските стойности показват колко по-ярка е звездата. Сириус например е с негативна стойност и екстремна яркост. При оптимални условия звезди с магнитуд над 6 са видими и с невъоръжено око. 5 магнитуда правят разлика от 100 пъти.
Светимост: Това е абсолютната светимост сравнена с нашето Слънце (единицата е в слънчева светимост).
Маса: Единиците са в слънчеви маси. Масата на Слънцето е 1.9884х1030 кг.
Диаметър: Единиците са в слънчеви диаметри. Диаметърът на Слънцето възлиза на 1 392 000 км.
Радиална скорост: Това е движението на звездата към нас (позитивна стойност) или обратно от нас (негативна стойност). Хоризонталната скорост е много по-трудна за определяне.
Температура: Тя се измерва в келвини (К), като 0 К се равняват на -273.15˚С (абсолютната нула).