Съзвездие Олтар

 

Съзвездие Олтар (Ara)
Олтарът символизира олтара на древните гърци, на който боговете се молели преди битка с титаните.
Това съзвездие е в гъсто населен район на Млечния път, и съдържа клъстери, които могат да се видят с любителски телескопи. 
Съзвездие Олтар съдържа следните звезди:
α (Aлфa Олтар) - бяло-синя звезда (B2), на разстояние 241 светлинни години.
β (Бета Олтар) - оранжев свръхгигант (К3), на разстояние 600 светлинни години .
γ (Гамa Олтар) - син свръхгигант (B1), на разстояние 1 140 светлинни години.
δ (Делтa Олтар) - бяло-синя звезда (B8), на разстояние 186 светлинни години.
ζ (Зета Олтар) - оранжев гигант (K5), на разстояние 574 светлинни години.
η (Ета Олтар)- оранжев гигант (K5), на разстояние 313 светлинни години.
Съзвездие Олтар съдържа следните звездни системи (мъглявини и клъстери):
NGC 6193 - малко отворено струпване на около 30 звезди, на разстояние 4 560 светлинни години.
NGC 6362 - кълбовиден звезден куп, на разстояние 23 хиляди светлинни години.
NGC 6397 - сферичен звезден куп, на разстояние 6 500 светлинни години. Лесно се вижда и с бинокъл.