Съзвездие Южна Корона

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Южна Корона (Corona Australis)

Съзвездие Южна Корона (Corona Australis)
Това съзвездие е известно още на Птоломей през II в. сл. Хр. 
По своята форма наподобява звездна констелация на дъгата. Съзвездие Южна корона се намира на ръба на Млечния път. Това съзвездие е малко и слабо, като няма по-ярка звезда от 4-та величина.
Съзвездие Южна корона съдържа следните звезди:
α (Aлфa Южна корона) - синьо-бяла главна звезда (A2), на разстояние 130 светлинни години.
β (Бета Южна корона) - оранжев гигант (KO), на разстояние 510 светлинни години.
γ (Гамa Южна корона) - двойна система (F7), от бели и жълти компоненти,с  орбитален период от 122 години, на разстояние 58 светлинни години.
δ (Делтa Южна корона) - оранжев гигант (К1), на разстояние 175 светлинни години.
ε (Епсилон Южна корона) - двоична система с период от 14 часа (F2), на разстояние 98 светлинни години.
κ (Капа Южна корона) - оптична двойна система (B8 + B9), на разстояние 1 700 490 светлинни години.
Съзвездие Южна корона се състои от следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики):
NGC 6541 - кълбовиден звезден куп, звездна система 22 000 светлинни години. Може да се види с малък телескоп.
NGC 6726 + NGC 6727 + NGC 6729 - мъглявина, звездна система 420 светлинни години. Тя трябва да се разглежда с голям телескоп.