Суперклъстер Дева

 

Суперклъстер Дева
Нашата галактика е само една от хилядите, които се намират на разстояние в рамките на 100 милиона светлинни години. Горната карта показва как галактиките са склонни да се концентрират в групи, а най-голямата в близост до нас е клъстер Дева, концентрирал няколкостотин галактики, при което доминират галактическите групи около него. Заедно, всички тези групи от галактики са известни като суперклъстер Дева. Клъстер Пещ е вторият най-богат клъстер в този обем от пространството, но не толкова богат, колкото суперклъстер Дева. Само ярките галактики са изобразени на картата, като нашата галактика е точката в самия й център.