Бърнард

Автор: Росен Илиев

Бърнард е звезда в съзвездието Змиеносец, на разстояние 5,96 светлинни години от Земята. Тя представлява червена звезда -джудже от спектрален тип M5V; с видима звездна величина 9,5 м, и с яркост - 1/2300 слънчевата. Бърнард има маса, равна на 17% от масата на Слънцето. Аксиалния му период на въртене е 130,4 дни. 
Звездата Бърнард често е наричана "летяща" или "беглец", защото тя има най-голямото правилно движение. Това е втората по близост от нас звезда след звездата Алфа Кентавър. Напречната скорост на "Летящия Бърнард" спрямо Слънцето е 90 км / сек, а радиалната скорост е 106.8 km / с (измерена чрез Доплеровия ефект).
Звездата доближава Слънцето на минимално разстояние от 3.8 светлинни години. Въпреки това, звездата не се вижда с просто око.

Има ли планета на звездата Бърнард?

Според заключенията на американския астроном Ван де Кампа, направени в края на 60-те години на ХХ-век, звездата  Бърнард има невидими спътници с маси от 1.26, 0.63 и 0.89 масата на Юпитер (с период съответно - 6,1, 12,4 и 24,8 години). В момента, тези заключения се считат за погрешни. Все е пак е възможно съществуването на планети с маса, по-голяма от 0,86 пъти масата на Юпитер, и с радиус от 0,017 до 0,98 астрономически единици (AU), но все още не са открити такива.