Съзвездие Малка Мечка

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Малка Мечка (Ursa Minor)
 
Това съзвездие е известно още от 600 г. пр. Хр.  Смята се, че то е въведено от гръцкия астроном Фалез от Милет. Малка мечка е известна, поради това че съдържа Полярната звезда (UMI).  Това е Полярната звезда в небето, в непосредствена близост до Северния полюс на земята.
Поради близостта си до Северния полюс, световно известната Полярна звезда е видима за всички наблюдатели в северното полукълбо.
Съзвездието Малка мечка съдържа следните звезди:
α (Aлфа Малка мечка, Полярна звезда) - променлив жълт свръхгигант (F8),  на разстояние 431 светлинни години. 
β (Бета Малка мечка, Koхаб) - оранжев гигант (К4), на разстояние 126 светлинни години.
Фархад (Гамa Малка мечка и 11) - бял и оранжев гигант, принадлежащи към  двоична система (A3 + C4) и на разстояние  480 + 390 + 3,0 светлинни години.
δ (Делта Малка мечка) - бяла главна звезда (A1),  на разстояние 183 светлинни години .
ε (Епсилон Малка мечка) - двоична система с жълт гигант (G5), на разстояние  347 светлинни години.
ζ (Зета Малка мечка) - бяла главна звезда (A3),  на разстояние 376 светлинни години.
η (Ета Малка мечка) - бяла главна звезда (F5), на разстояние 97 светлинни години.