Сини звезди

   Тези звезди имат маса от 3 до над 150 пъти слънчевата, светят в синьо и са по-големи, по-горещи и по-интензивни от другите. Те изгарят горивото си много по-бързо и затова са и по-ярки. Само след няколко стотин милиона години те стават изключително големи и се превръщат в червени гиганти или супергиганти. Някои големи сини звезди не се разширяват толкова силно като си остават сини, но много нестабилни.

   Сините звезди са рядко срещани, но поради тяхната яркост можем да видим много от тях в нощното небе.
   Сините звезди имат планети, но тяхната продължителност на живот е прекалено малка за да се развие живот на тези планети.
Към сините звезди спадат звездите от спектрални класове А, В и О.