Разпространение на потомците на Чингис хан

 

Разпространение на потомците на Чингис хан сред северното евразийско население
 
 
    Великият монголски предводител Чингис хан (1162-1227 г.,с истинско име Темуджин) в началото на 13 в. успява да обедини всички монголски племена и по-късно да създаде най-голямата империя в човешката история (с площ от 36 млн. кв. км). Той и неговите хора следвали простата максима за завладяване на един народ- „убий мъжете и заплоди жените”. Монголите оказват голямо влияние върху генофонда на Евразия. Изчислено е, че 1/200 мъже в Евразия е потомък на Чингис хан.
Данните от вариациите на 12 микросателитни локуса на Y-хромозомната хаплогрупа C3 са използвани за доказване на приемствеността на потомците на Чингис хан в клъстер, включващ 18 северно-евразийски популации (алтайски казахи, алтайски киджи, телеути, какасианци, шорианци, тувани, тоджини, тофалари, соджоти, буряти, камнигани, евенки, монголи, калмуки, таджики, кюрди, персийци, и руснаци; извадка включваща 1437 души). Най-голяма честота на хаплотиповете от клъстера на наследниците на Чингис хан е установена сред монголите (34.8%). В Русия, този клъстер се среща сред алтайските казахи (8.3%), алтайците (3.4%), бурятите (2.3%), туванците (1.9%), и калмуките (1.7%).