Митохондриалната ДНК на древните корейци

 

Митохондриалната ДНК на древните корейци
 
    За проучването историята на майчината генетична линия в Корея, е извлечено ДНК от 35 скелетни останки (някои датирани назад до Палеолита) изкопани от 11 местни гробища из цяла Южна Корея. Митохондриалните ДНК последователности от контролирания регион (HV1, HV2, и HV3) бяха успешно определени за 11 проби с несподеляне на полиформизмите от контролирания регион с индивиди участващи в лабораторни анализи. Всяка от 11 митохондриални линии е сравнена с източно-азиатските митохондриални хаплогрупи. Успешното определяне на митохондриалните хаплогрупи на древните корейци и потвърждаването на отсъствието на мутации, сравнени с наличните в базата данни показва, че няма индикации за смесване или други мутации в корейското ДНК. Наличието на хаплогрупите B, D, и G в праисторически времена е в съответствие с хипотезата, че ранното корейско население има общ произход в северните региони на планината Алтай и езерото Байкал в Източна Азия. В допълнение, съвременното корейско население, което притежава линии от северни и южни хаплогрупи, предполага допълнителен генетичен поток от  южноазиатски хаплогрупи през различните периоди, но много по-древните проби трябва да бъдат анализирани директно, за да може да се каже дали е имало регионална приемственост или замяна на ранните линии от други в древна Корея.