Y-хаплогрупа N

Автор: Росен Илиев      

   Хаплогрупа N се среща сред урало-говорещите народи, от Финландия до Сибир, както и в места като Корея и Япония (доказателство за европейски примес сред тези народи, най-вече сред благородниците).

  В Европа N се среща във високи честоти сред съвременните фини (58%), литовците (42%), латвийците (38%), естонците (34%) и северните руснаци. Хаплогрупа N най-вероятно води началото си от Югоизточна Азия преди прблизително 15-20 000 години, но подтипът N1с1, срещащ се в Европа, пристига в Южен Сибир преди около 12 000 години и се разпространява в Североизточна Европа преди 10 000 години.

   Хаплогрупа N се свързва с културите Кунда (8000-5000 г. пр. Хр.) и Керамична (4200-2000 г. пр. Хр.), които са създадени от финските и пре-балтийските народи. Арийската Курганска култура (3200-1800 г. пр. Хр.) се разпространява в Балтийския регион и Южна Финландия към 2500 г. пр. Хр. Тогава се разпространява и хибридната култура Киукайнен (2300-1500 г. пр. Хр.). Съвременните балтийски народи притежават равни пропорции от хаплогрупи N1с1 и R1а, резултат от разпространението на уралските и славянските култури.
 
alt
Карта на разпространение на хаплогрупа N1c1 в Европа