Y-хаплогрупи L и Н

Автор: Росен Илиев

Хаплогрупа L

     Хаплогрупа L е често срещана в индийския субконтинент, но се среща в ниски честоти и в Централна Азия, Югозападна Азия и в Южна Европа по средиземноморското крайбрежие. Хаплогрупа L1 е типична за дравидските народи от Южна Индия. В Европа се срещат различни подтипове (L1,L2 и L3) без някаква географска закономерност. Европейците принадлежащи към хаплогрупа L произхождат от индийски (L1 и L3) или персийски (L2 и L3) търговци от времето на Римската империя.

Хаплогрупа Н
    Циганите принадлежат предимно (около 50%) към хаплогрупа Н1. Хаплогрупа Н не е характерна за Европа, а за индийския субконтинент.