Y-хаплогрупа G

     Автор: Росен Илиев
 
  Хаплогрупа G произхожда от Кавказ. Среща се най-често в планинските райони между Близкия изток и Индия (Кавказ, Иран, Афганистан, Кашмир), но също и в Централна Азия (Казахстан), Европа и Северна Африка. Повечето европейци принадлежат към подтип G2a, а повечето северни и западни европейци към G2а3b (или към по-малко разпространената G2а3а). Почти всички европейци с хаплотип G2c са с произход от Афганистан. Хаплогрупа G1 се среща предимно в Иран, но и в Централна Азия (Казахстан). Най-известния представител на хаплогрупа G бил Йосиф Сталин (G2a1), който бил от грузински произход. G2а се среща сред 5-10% от населението на Средиземноморска Европа, но е много рядка в Северна Европа. Местата в които хаплогрупа G2 превишава 10% от населението са Кантабрия, Швейцария, Тирол, Южна-Централна Италия, Сардиния, Тесалия и Крит- всички изолирани и планински райони. Съществуват няколко теории за произхода на G2а в Европа.
 
alt
Карта на разпространение на хаплогрупа G
 
 

Неолитните планински конници

      Хронологично, първата хипотеза е свързана с неолитните фермери и конници дошли от Анатолия в Европа преди около 9000-6000 години. Според този сценарии кавказките мигранти дошли със своите овце и добитък, които опитомили в Южен Кавказ преди около 12 000 години. Това обяснява защо хаплогрупа G е по-често срещана в планинските райони на Европа и Азия. Географския континиум на G2а от Анатолия до Тесалия до Италийския полуостров, Сардиния, Южна-Централна Франция и Иберия е свързано с културата на Рисуваната керамика (5000-1500 г. пр. Хр.). G2a3b1 се среща и в Индия, особено в горните касти. Комбинираното представяне на G2a3b1 в Европа и Индия е много силен аргумент за индо-европейски произход.

Римското разпространение

  По-голямата част от G2a пристига в Европа през Неолита или Бронзовата епоха, а римляните спомагат за разпространението й в цяла Италия. Миграцията на G2a с Римската империя е свързана с високите й стойности в Галия и Британия, и ниските й честоти по границите на Римската империя. Хаплогрупа G е изключително рядка в северните и балтийските страни.

Аланската G2a1

  В наши дни единствената етническа група при която хаплогрупа G доминира са осетинците в Кавказ, и в руската република Северна Осетия-Алания. Те са потомци на аланите, централно-азиатско племе свързано с древните сармати. Средновековното царство Алания било локализирано в Северен Кавказ, днешни Грузия и Осетия.
G2а е в много по-високи стойности в Пикардия и Фландрия в сравнение с околните региони. Друга хипотеза за наличието на G2а в Северна Франция и Белгия е свързана с аланите, които прекосяват цяла континентална Европа по-време на варварските нашествия през 5 век и създават кратко просъществувало царство в Северна Франция.

Скитската G1

    Както добре знаем в своите легиони римляните наемали конници от скитски или сарматски произход. Според Скот Литълтън в неговата книга “От Скития до Камелот”, някои от рицарите на Кръглата маса били от скитски произход, а легендата за Светия граал произхожда от Древна Скития. Тази хипотеза беше пресъздадена през 2004 година във филма “Крал Артур”, който пристигнал със скито-римска кавалерия в Британия. Повечето скити обаче принадлежали към протоарийската хаплогрупа R1а, но малка част били и от G1.