Викингски генетичен подрайон

    Викингският генетичен подрайон на Европа включва населението на съвременна Скандинавия, както и популациите около Северно море, включително населението на Холандия, и до някаква степен това на Англия, Северна Франция и Северна Германия.

Генетичен състав на Викингския подрайон на Европа

Генетичен район

Приблизителен дял (в %)

Келтски

58.1

Германски

40.1

Алтайски

1.8

   Най-голям дял в генофонда на Викингския подрайон има Келтския генетичен район (58.1%). Той се дължи на експанзията на древното население на Британските острови (кроманьонците) към Скандинавия и земите около Северно море. Също така, част от него се дължи и на историческите контакти на викингите с населението на Англия, Шотландия и Ирландия (келти от предимно кроманьонски тип).

   Генетичният дял на германския подрайон  (40.1%) е свързан с хората говорещи на германски езици (предимно от нордически тип). Прави впечатление и малкия дял (1.8%) от Алтайския .(монголски) генетичен район, реципрочен на викингския дял в Алтайския район. Алтайските гени са донесени в Скандинавия при контактите с ранните урало-говорещи народи.