ТАТ- С хаплогрупа

    Taт-C (хаплогрупа 16) е Y-хромозома с произход от Централна Азия, като е разпространена и в Североизточна Европа от мъжката миграция осъществена през последните  4000 години . 7C (хаплогрупа 12) е потомствен хаплотип, който  датира от 6000 г. пр. Хр. .
     Тат-C  (великият монголски владетел Чингис хан е принадлежал към същия хаплотип) хаплогрупа се наблюдава в значителни честоти сред южните популации в Среден Сибир. Изненадващо, тя достигна най-високата си честота сред сибирските ескимоси и чукчите от полуостров Чукотка. Тат-C хаплогрупа отсъства по долното течение на река Амур и в  региона на Охотско море, поради факта че населението там е поддържало по-голяма географска и / или езикова изолация.
     Мрежата на Тат-C и DYS7C хаплотипове  разкрива, че прародината на Тат-C хаплотип (7C [11-11-10-10]) е установена в южната част на Среден Сибир, което показва, че тази Y-хромозома е с произход от този регион. Липсата на Тат-C хаплогрупа в двете Америки, с изключение на племето навахо, заедно с високата честота в Северна Европа и североизточната част на Сибир показва, че Тат-C се разпространила от Централна Азия на запад, а на изток мъжките миграции, достигат Чукотка.  Както M45 и Taт-C хаплогрупа е била открита в Европа, което показва, както древни, така и съвременни централно азиатски влияния.    Въпреки това, нито едно от тези основни сибирски родословия на Y-хромозомата не изглежда да са повлияли силно на  бащиния генофонд на китайците или другите източно-азиатски популации .  
 
alt
 
alt
 
 
Честота на Taт-C хаплогрупа
 
Якути 87%
Eскимоси 61%
Чукчи 58%
Фини 55%
Буряти 52%
Тофалари 47%
Литовци 47%
 Лапи 42%
Eстонци 37%
 Maри 33%
 Латвийци 32%
 Ненен 30%
 Туванци 18%
Чуваши 18%
Руснаци 14%
Украинци 11%
Северни Шведи 8%
Готландци 6%
Норвежци 6%
Поляци 4%
Германци 3%
Aрменци 3%
Словаци 3%
Датчани 2%
Беларусци 2%
Tурци 1%

Честота на 7C хаплогрупа

Нененки 50%
Toфалари 47%
Tувани 28%
Maри 17%
Буряти 15%
Чехи 6%
Eстонци 4%
Руснаци 4%
Фини 2%
Югославяни 2%
Кипърци 2%
Поляци 1%
Словаци 1%
Tурци 1%
 
Расови типове 
Хора с фенотип, който има вероятен произход от Taт-C, 7C или друго уралско потекло:
 
alt   alt
   Якут                           Нененка
 
alt    alt
Чуваш                     Лапландка
 
alt    alt
Финландка                 Швед
 
alt      alt
Исландка                 Германец
 
alt      alt
Латвийка                   Литовец
 
alt

Рускиня