Фенотипните групи в Западно-европейския регион

   Видовете фенотип, които се срещат в Западно-европейския регион са следните:

-          Фенотип група А- характерен за Северна Европа

-          Фенотип група В- характерен за Северна Европа и някои части на Централна Европа

-          Фенотип група С- характерен за Северна и Централна Европа и в малцинство за Южна Европа

-          Фенотип група D-характерен за Западна и Централна Европа

-          Фенотип група Е- характерен за Южна и Централна Европа

-          Фенотип група F- характерен за Южна Европа и в минимални количества за Централна Европа

-          Фенотип група G-“средиземноморски”фенотип, характерен за Южна Европа и отчасти за Северна Африка

-          Фенотип група Н-“средиземноморски”фенотип, характерен за Южна Европа и отчасти за Северна Африка

-          Фенотип група I-“семитски”фенотип, характерен Южна Европа, Северна Африка и Близкия изток

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt