Ирано-афганската раса

    Автор: Росен Илиев

Ирано-афганската раса, още от времето на шумерите, представлява значителен елемент сред населението в териториите между Западен Иран и Северна Индия. Хората от Ирано-афганската раса говорят различни типове ирански езици, част от голямото индо-европейско езиково семейство.
Иранските езици се делят на три подгрупи:
А. западно-ирански или персийски езици (балучи,лури,таджикски,фарси и др.)
Б. източно-ирански езици (осетински, пущу, ягноби и др.)
В. дари и всички диалекти от клона Сатем,близки до иранския език

alt

Разпространение на иранските езици

     Днешен Иран, формално наричан Персия, заема територия населена от персийско- говорещи хора. Групата на днешния ирано-афгански клон принадлежи към Средиземноморската раса. Хората представители на този клон, са носители на езикът, гените и донякъде на расовия тип на древните арийци. Първоначално хората от Ирано-афганския расов тип  принадлежали към Нордическата раса. Те са част от Великото арийско разселване към 3000 г. пр. Хр., от степите на Южна Русия (Курганската култура) към Афганистан и Северна Индия. Именно тези хора към 2000 г. пр. Хр. създават великата арийска държава Ариана (на санскрит “Ариа Варта”, т.е. “земя на арийците”). Тази държава се е намирала на територията на днешен Афганистан.

alt

Територията на Древна Ариана


    Както вече отбелязахме прародителите на Ирано-афганците са били от нордически расов тип, т.е. руси и синеоки индивиди, но поради доста горещия климат в новозавоюваните територии, и смесването с ненордически елементи, те загубили първоначалния си облик. В антропометрично отношение ирано-афганците са подобни на нордическите расови типове в Северна Европа. Основната разлика е в пигментацията. Хората от Ирано-афганската раса генетично принадлежат към хаплогрупа R1а (протоарийската хаплогрупа).

alt

Разпространение на хаплогрупа R1а

     Ирано-афганците са средни до средно-високи на ръст-164-169 см., с регионални вариации. Височината на седалището при повечето групи е ниска, а дължината на стъпалото е значителна. Черепния индекс обикновено е нисък,в границите 73-76 при различните групи, въпреки че планинското племе бахтиари е брахикефално. Дължината на черепа е около 190 мм, докато ширината възлиза на 141-142 мм. Ширината на бигониала варира между 105-110 мм. Лицевия индекс е със стойност над 90 (лептопросопик). Горния лицев индекс е лептене, а носовия индекс-лепторине (от гр. “дълъг нос”). В профил носът обикновено изглежда изпъкнал.
    Въпреки, че Ирано-афганците произхождат от нордидите, които нахлуват в иранските равнини от север, нордическите расови типове са рядко срещани. Пигментацията е предимно тъмна. Цветът на косата е черен или тъмно-кестеняв, с малцинство с рижаво-кестеняв нюанс, характерен за лурите от Източен Иран. Цветът на очите обикновено е тъмно-кафяв, но при лурите се срещат и смесени очи.

    Бахтиарите са малък брахикефален анклав в Иран, населяващи предимно градовете, където преобладават долихокефалните елементи. Персийската брахикефалия най-вероятно има два източника, от алпиноидите и арменоидите на север, и от балучите на юг. Предците на бахтиарите идват от Сирия. Афганите и пущуните са много подобни на персите.
   Афганите, обаче имат по-нисък ръст от пущуните, 163 см срещу 170 см за пущуните. И двата народа имат средно телосложение. Височината на седалището от 52.6 см при афганите, е по-близка до тази на европейците, отколкото пущуните. Дължината на черепа при афганите и пущуните възлиза на 188-192 мм, а ширината на 141-145 мм. Черепния индекс при афганите и пущуните варира между 72-75, докато при балучите е 77. Височината на черепа при тези два народа е 121-123 мм. Лицето обикновено е дълго-129 мм. Бизогоматикът е 135-137 мм. Челото и долната челюст имат средни дименсии, съответно 104 и 103 мм. При пълната височина на лицето и при трите лицеви ширини пущуно-говорящите не се различават от Нордическата раса. Горната лицева височина обаче е по-дълга. Същото се отнася и за екстремно дългия нос, със стойност от 61 мм. Техния лицев индекс от 94, както и горния лицев индекс ги поставят в категорията на екстремно дългото и тясно лице, докато носовия им индекс от 61 е екстремно лепторине. Като се сравни населението в Йемен и това в източните части на Норвегия е видно, че ирано-говорящите са много по-близки до нордидите от обикновените средиземноморци. Дименсиите на черепа при пущуните са малко по-малки от тези на нордидите, височината на черепния свод също е по-малка, но лицевите дименсии са подобни, с изключение на горната височина на лицето и дължината на носа, които са по-големи. Афганите и пущуните подобно на персите, са брюнети, но с незначително малцинство от блондини. Притежават значително окосмяване по тялото, както и буйна брада.
    Дари-говорящите кафири от Източен Иран са по-високи и с по-дълги черепи от пущуните, но също долихокефални и лепторине. Те притежават високи стойности на блондизъм. Подобно на пущуните, цветът на кожата им е умерено бял-брюнет, докато цветът на очите и косата им е по-светъл от този на пущу-говорящите народи. 34 % от кафирите имат светли или смесени очи срещу 20 % при пущуните. Според Щайн 28% от кафирите имат руса или светло-кестенява коса. Сред аристократичната класа при кафирите се съдържа по-голям процент Нордическа раса, в сравнение с афганите и пущуните. Това не е изненадващо, като се има предвид, че Кафиристан е изолиран район. Ниските слоеве сред кафирите имат по-нисък ръст, по-къс череп и по-широк нос (признак на смесване).
    Другите дари-говорящи народи са средни на ръст, със стойности между 163 и 166 см, долихо- до мезокефали, с черепен индекс 76, средно лепторине, с носов индекс от 64. Пигментацията обикновено е тъмна,  но има и малцинство от блондини. Структурата на косата е вълниста. Като цяло дари-говорящите народи са подобни на пущуните, а кафирите са с по-голям чисто нордически елемент.
В заключение може да се каже, че при всички тези народи населението от ниските слоеве на обществото спада към Средиземноморската раса, докато аристократите и благородниците са предимно от нордически или преобладаващо нордически тип.

Примери за Ирано-афганска раса:

alt

Индиец от Ирано-афганската раса

alt

Момичета от народа Кафири в Иран

alt

Момиче от народа Калаш, Северозападен Пакистан

alt

Пущун от Афганистан

alt

Пущунско момиче от Пакистан

alt

Иранска жена от народа Лур