Ирано-афганската раса

    Автор: Росен Илиев

Ирано-афганската раса, още от времето на шумерите, представлява значителен елемент сред населението в териториите между Западен Иран и Северна Индия. Хората от Ирано-афганската раса говорят различни типове ирански езици, част от голямото индо-европейско езиково семейство.
Иранските езици се делят на три подгрупи:
А. западно-ирански или персийски езици (балучи,лури,таджикски,фарси и др.)
Б. източно-ирански езици (осетински, пущу, ягноби и др.)
В. дари и всички диалекти от клона Сатем,близки до иранския език

alt

Разпространение на иранските езици

     Днешен Иран, формално наричан Персия, заема територия населена от персийско- говорещи хора. Групата на днешния ирано-афгански клон принадлежи към Средиземноморската раса. Хората представители на този клон, са носители на езикът, гените и донякъде на расовия тип на древните арийци. Първоначално хората от Ирано-афганския расов тип  принадлежали към Нордическата раса. Те са част от Великото арийско разселване към 3000 г. пр. Хр., от степите на Южна Русия (Курганската култура) към Афганистан и Северна Индия. Именно тези хора към 2000 г. пр. Хр. създават великата арийска държава Ариана (на санскрит “Ариа Варта”, т.е. “земя на арийците”). Тази държава се е намирала на територията на днешен Афганистан.

alt

Територията на Древна Ариана


    Както вече отбелязахме прародителите на Ирано-афганците са били от нордически расов тип, т.е. руси и синеоки индивиди, но поради доста горещия климат в новозавоюваните територии, и смесването с ненордически елементи, те загубили първоначалния си облик. В антропометрично отношение ирано-афганците са подобни на нордическите расови типове в Северна Европа. Основната разлика е в пигментацията. Хората от Ирано-афганската раса генетично принадлежат към хаплогрупа R1а (протоарийската хаплогрупа).

alt

Разпространение на хаплогрупа R1а

     Ирано-афганците са средни до средно-високи на ръст-164-169 см., с регионални вариации. Височината на седалището при повечето групи е ниска, а дължината на стъпалото е значителна. Черепния индекс обикновено е нисък,в границите 73-76 при различните групи, въпреки че планинското племе бахтиари е брахикефално. Дължината на черепа е около 190 мм, докато ширината възлиза на 141-142 мм. Ширината на бигониала варира между 105-110 мм. Лицевия индекс е със стойност над 90 (лептопросопик). Горния лицев индекс е лептене, а носовия индекс-лепторине (от гр. “дълъг нос”). В профил носът обикновено изглежда изпъкнал.
    Въпреки, че Ирано-афганците произхождат от нордидите, които нахлуват в иранските равнини от север, нордическите расови типове са рядко срещани. Пигментацията е предимно тъмна. Цветът на косата е черен или тъмно-кестеняв, с малцинство с рижаво-кестеняв нюанс, характерен за лурите от Източен Иран. Цветът на очите обикновено е тъмно-кафяв, но при лурите се срещат и смесени очи.

    Бахтиарите са малък брахикефален анклав в Иран, населяващи предимно градовете, където преобладават долихокефалните елементи. Персийската брахикефалия най-вероятно има два източника, от алпиноидите и арменоидите на север, и от балучите на юг. Предците на бахтиарите идват от Сирия. Афганите и пущуните са много подобни на персите.
   Афганите, обаче имат по-нисък ръст от пущуните, 163 см срещу 170 см за пущуните. И двата народа имат средно телосложение. Височината на седалището от 52.6 см при афганите, е по-близка до тази на европейците, отколкото пущуните. Дължината на черепа при афганите и пущуните възлиза на 188-192 мм, а ширината на 141-145 мм. Черепния индекс при афганите и пущуните варира между 72-75, докато при балучите е 77. Височината на черепа при тези два народа е 121-123 мм. Лицето обикновено е дълго-129 мм. Бизогоматикът е 135-137 мм. Челото и долната челюст имат средни дименсии, съответно 104 и 103 мм. При пълната височина на лицето и при трите лицеви ширини пущуно-говорящите не се различават от Нордическата раса. Горната лицева височина обаче е по-дълга. Същото се отнася и за екстремно дългия нос, със стойност от 61 мм. Техния лицев индекс от 94, както и горния лицев индекс ги поставят в категорията на екстремно дългото и тясно лице, докато носовия им индекс от 61 е екстремно лепторине. Като се сравни населението в Йемен и това в източните части на Норвегия е видно, че ирано-говорящите са много по-близки до нордидите от обикновените средиземноморци. Дименсиите на черепа при пущуните са малко по-малки от тези на нордидите, височината на черепния свод също е по-малка, но лицевите дименсии са подобни, с изключение на горната височина на лицето и дължината на носа, които са по-големи. Афганите и пущуните подобно на персите, са брюнети, но с незначително малцинство от блондини. Притежават значително окосмяване по тялото, както и буйна брада.
    Дари-говорящите кафири от Източен Иран са по-високи и с по-дълги черепи от пущуните, но също долихокефални и лепторине. Те притежават високи стойности на блондизъм. Подобно на пущуните, цветът на кожата им е умерено бял-брюнет, докато цветът на очите и косата им е по-светъл от този на пущу-говорящите народи. 34 % от кафирите имат светли или смесени очи срещу 20 % при пущуните. Според Щайн 28% от кафирите имат руса или светло-кестенява коса. Сред аристократичната класа при кафирите се съдържа по-голям процент Нордическа раса, в сравнение с афганите и пущуните. Това не е изненадващо, като се има предвид, че Кафиристан е изолиран район. Ниските слоеве сред кафирите имат по-нисък ръст, по-къс череп и по-широк нос (признак на смесване).
    Другите дари-говорящи народи са средни на ръст, със стойности между 163 и 166 см, долихо- до мезокефали, с черепен индекс 76, средно лепторине, с носов индекс от 64. Пигментацията обикновено е тъмна,  но има и малцинство от блондини. Структурата на косата е вълниста. Като цяло дари-говорящите народи са подобни на пущуните, а кафирите са с по-голям чисто нордически елемент.
В заключение може да се каже, че при всички тези народи населението от ниските слоеве на обществото спада към Средиземноморската раса, докато аристократите и благородниците са предимно от нордически или преобладаващо нордически тип.

Примери за Ирано-афганска раса:

alt

Индиец от Ирано-афганската раса

alt

Момичета от народа Кафири в Иран

alt

Момиче от народа Калаш, Северозападен Пакистан

alt

Пущун от Афганистан

alt

Пущунско момиче от Пакистан

alt

Иранска жена от народа Лур

Условия за ползване За нас Подкрепете ни! Карта на сайта Приятели За реклама Контакт с нас Каузи