Интернационално антропометрично изследване

      Интернационално антропометрично изследване на морфологията на лицето при различните етнически групи/раси (юли 2005)

В международното изследване участват 1470 здрави индивида, 750 мъже и 720 жени, от 18 до 30 годишна възраст от 5 региона на света:Европа, Близкия изток, Азия, Африка и Северна Америка. Най-голямата група (53.1%)е с европейски произход и идва от 13 страни- Азербайджан, Хърватия, България, Чехия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Русия, Словакия и Словения.

Представени са три държави от Близкия изток (12.2% от изследваните)- Египет, Иран и Турция и 5 от Азия (20.4%)- Индия, Япония, Китай, Виетнам и Тайланд. Накрая и обекти с африкански произход (14.3%)- Ангола, Тонга, зулу и афро-американците.

Резултатите от изледването са описани в таблиците по-долу.

Обяснение на индексите в таблиците:

tr-n-  височина на челото

tr-gn- разстоянието от брадичката до най-високата точка на челото

n-gn- разстоянието от корена на носа до брадичката

sn-gn- разстоянието от основата на носа до брадичката

zy-zy- ширина при скулите

go-go- ширина на долната челюст

en-en- разстоянието между очите

en-ex- ширина на окото

ex-ex- разстоянието между крайните точки на двете очи

n-sn- височина на носа

al-al- ширина на носа

носова инклинация- ъгълът, който се сключва между лицето и носа

ch-ch- ширина на устата

sa-sba- височина на ухото

 

Резултатите от изследването се записани в мм, а носовия ъгъл в градуси.

alt

Taблица 1.Антропометрия на бялото население в Северна Америка

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

70.1

63.3

Tr-gn

187.5

172.5

N-gn 

121.3

111.8

Sn-gn

71.9

65.5

Zy-zy

137.1

129.9

Go-go

97.1

91.1

En-en

32.9

31.6

En-ex

31.2

30.7

Ex-ex

89.7

86.8

N-sn 

53.0

48.9

Al-al

34.7

31.4

Носова инклинация

31.6

30.0

Ch-ch

53.3

49.8

Sa-sba

62.4

58.5

Таблица.2 Антропометрия на населението в Азербайджан

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

64.7

60.6

Tr-gn

185.1

175.4

N-gn 

121.3

111.5

Sn-gn

69

63.6

Zy-zy

147.5

138.7

Go-go

106.3

102.9

En-en

30.8

30.5

En-ex

34.4

33.8

Ex-ex

96.2

94.2

N-sn 

55.9

52.3

Al-al

35.7

33.8

Носова инклинация

39.8

39.4

Ch-ch

53.4

49.7

Sa-sba

65.6

61.2

Таблица.3 Антропометрия на населението в България

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

66.4

63.4

Tr-gn

184.3

170.5

N-gn 

122.9

111.0

Sn-gn

69.5

61.6

Zy-zy

139.5

130.9

Go-go

108.8

98.7

En-en

32.3

29.7

En-ex

31.3

30.4

Ex-ex

94.7

91.9

N-sn 

54.0

52.1

Al-al

36

33.0

Носова инклинация

30.9

31.2

Ch-ch

49.8

46.2

Sa-sba

64.4

59.0

 

Таблица.4 Антропометрия на населението в Чехия

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

69.6

67.3

Tr-gn

181.7

182.9

N-gn 

117.5

112.6

Sn-gn

70.7

66

Zy-zy

134.9

126.4

Go-go

109.5

107.1

En-en

30.9

29.1

En-ex

29.4

28.2

Ex-ex

84.2

80.3

N-sn 

54.0

52.1

Al-al

36.2

33.8

Носова инклинация

33.0

32.3

Ch-ch

53.8

50.2

Sa-sba

64.3

61.7

 

Таблица.5 Антропометрия на населението в Хърватия

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

 60.3

62.2

Tr-gn

180.1

172.6

N-gn 

119.8

110.4

Sn-gn

66.0

60.7

Zy-zy

140.7

133.2

Go-go

102.1

94.6

En-en

31.5

29.7

En-ex

30.5

38.3

Ex-ex

92.5

86.3

N-sn 

53.8

50.0

Al-al

36.5

32.9

Носова инклинация

35.9

33.7

Ch-ch

50.5

46.9

Sa-sba

63.6

59.1

 

Таблица.6 Антропометрия на населението в Германия

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

69.9

66.3

Tr-gn

182.2

170.9

N-gn 

116.0

109.5

Sn-gn

67.9

63.3

Zy-zy

133.2

123.4

Go-go

97.6

91.5

En-en

31.2

28.6

En-ex

31.9

31.8

Ex-ex

87.9

86.4

N-sn 

52.0

51.4

Al-al

34.0

31.0

Носова инклинация

29.2

29.0

Ch-ch

50.9

48.2

Sa-sba

63.1

58.4

 

Таблица.7 Антропометрия на населението в Гърция

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

64.3

63.1

Tr-gn

178.7

173.8

N-gn 

120.0

116.4

Sn-gn

65.8

63.3

Zy-zy

128.6

132.2

Go-go

108.7

99.2

En-en

30.0

29.5

En-ex

34.8

32.0

Ex-ex

93.7

87.8

N-sn 

55.5

52.8

Al-al

35.7

32.4

Носова инклинация

35.5

34.0

Ch-ch

51.8

50.3

Sa-sba

63.2

58.8

 

Таблица.8 Антропометрия на населението в Унгария

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

72.8

69.2

Tr-gn

181.3

169.4

N-gn 

120.0

112.4

Sn-gn

64.2

56.7

Zy-zy

142.1

131.3

Go-go

106.6

95.0

En-en

31.7

31.2

En-ex

37.7

34.9

Ex-ex

100.4

97.3

N-sn 

55.0

52.5

Al-al

37.3

33.5

Носова инклинация

34.0

32.8

Ch-ch

57.0

51.6

Sa-sba

63.9

60.2

 

Таблица.9 Антропометрия на населението в Италия

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

63.1

59.4

Tr-gn

186.0

171.4

N-gn 

124.7

113.8

Sn-gn

71.4

64.4

Zy-zy

143.2

133.3

Go-go

116.3

104.9

En-en

30.2

27.6

En-ex

33.9

32.7

Ex-ex

93.8

89.5

N-sn 

56.2

52.1

Al-al

32.1

29.5

Носова инклинация

28.6

27.5

Ch-ch

50.8

47.7

Sa-sba

63.2

57.5

 

Таблица.10 Антропометрия на населението в Полша

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

68.8

63.7

Tr-gn

181.9

172.1

N-gn 

117.5

111.6

Sn-gn

68.1

60.5

Zy-zy

142.6

135.5

Go-go

98.8

93.9

En-en

30.3

29.2

En-ex

34.0

32.8

Ex-ex

90.2

87.4

N-sn 

53.7

51.2

Al-al

35.2

32.6

Носова инклинация

30.9

30.9

Ch-ch

52.5

49.0

Sa-sba

63.3

58.6

 

Таблица.11 Антропометрия на населението в Португалия

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

67.6

62.2

Tr-gn

190.7

177.4

N-gn 

124.5

118.2

Sn-gn

69.6

62.8

Zy-zy

125.1

120.4

Go-go

87.6

84.3

En-en

30.5

29.1

En-ex

38.1

35.9

Ex-ex

99.3

93.9

N-sn 

59.5

57.8

Al-al

36.6

31.9

Носова инклинация

34.2

32.7

Ch-ch

50.0

45.3

Sa-sba

60.9

55.4

 

Таблица.12 Антропометрия на населението в Русия

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

75.1

70.7

Tr-gn

184.4

174.4

N-gn 

122.9

114.2

Sn-gn

64.5

61.4

Zy-zy

141.2

132.3

Go-go

103.8

98.6

En-en

34.2

32.7

En-ex

34.6

34.5

Ex-ex

98.9

94.6

N-sn 

51.7

50.4

Al-al

35.8

33.2

Носова инклинация

37.4

38.9

Ch-ch

52.5

48.1

Sa-sba

63.1

59.2

 

Таблица.13 Антропометрия на населението в Словакия

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

68.8

66.2

Tr-gn

183.7

169.7

N-gn 

115.0

109.3

Sn-gn

63.7

58.6

Zy-zy

134.7

125.0

Go-go

118.6

105.4

En-en

32.6

30.7

En-ex

34.9

32.3

Ex-ex

100.7

96.1

N-sn 

53.5

49.4

Al-al

33.6

30.6

Носова инклинация

33.9

32.3

Ch-ch

53.2

48.9

Sa-sba

63.9

59.3

 

Таблица.14 Антропометрия на населението в Словения

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

69.3

65.3

Tr-gn

181.3

170.4

N-gn 

116.6

108.8

Sn-gn

66.8

61.4

Zy-zy

136.2

129.5

Go-go

106.3

100.7

En-en

32.0

30.2

En-ex

36.4

33.2

Ex-ex

102.6

96.1

N-sn 

56.2

52.0

Al-al

35.9

33.1

Носова инклинация

36.3

39.9

Ch-ch

53.0

49.2

Sa-sba

63.3

59.6

 

Таблица.15 Антропометрия на населението в Иран

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

53.4

56.9

Tr-gn

180.3

175.9

N-gn 

132.4

120.3

Sn-gn

73.3

66.2

Zy-zy

138.4

131.7

Go-go

105.9

102.7

En-en

27.3

24.6

En-ex

37.2

24.4

Ex-ex

91.8

79.8

N-sn 

62.6

58.5

Al-al

35.3

32.1

Носова инклинация

26.6

28.2

Ch-ch

50.3

45.0

Sa-sba

61.2

59.0

 

Таблица.16 Антропометрия на населението в Турция

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

61.9

60.7

Tr-gn

186.5

179.2

N-gn 

127.7

116.4

Sn-gn

65.9

59.1

Zy-zy

140.4

134.5

Go-go

109.5

100.0

En-en

32.8

31.7

En-ex

30.6

29.8

Ex-ex

95.8

93.2

N-sn 

58.1

55.2

Al-al

36.8

32.9

Носова инклинация

28.5

27.9

Ch-ch

53.0

47.6

Sa-sba

64.8

60.0

 

Таблица.17 Антропометрия на населението в Египет

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

63.6

61.2

Tr-gn

176.9

161.4

N-gn 

116.4

103.1

Sn-gn

64.1

57.8

Zy-zy

139.8

130.3

Go-go

97.9

91.2

En-en

31.8

30.9

En-ex

31.5

30.8

Ex-ex

89.0

86.3

N-sn 

54.6

47.4

Al-al

32.4

29.3

Носова инклинация

37.2

34.6

Ch-ch

48.3

46.7

Sa-sba

61.0

57.8

 

Таблица.18 Антропометрия на населението в Индия

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

65.5

64.2

Tr-gn

161.3

163.0

N-gn 

112.5

101.5

Sn-gn

62.7

57.2

Zy-zy

135.8

124.9

Go-go

102.8

97.4

En-en

34.1

30.9

En-ex

30.2

31.3

Ex-ex

98.8

97.5

N-sn 

47.2

43.7

Al-al

37.9

33.8

Носова инклинация

32.5

31.7

Ch-ch

51.0

46.5

Sa-sba

61.1

57.1

 

Таблица.19 Антропометрия на населението в Китай

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

67.1

64.1

Tr-gn

187.3

176.2

N-gn 

123.6

114.9

Sn-gn

72.8

66.4

Zy-zy

144.6

136.2

Go-go

107.3

102.3

En-en

37.6

36.1

En-ex

29.4

28.4

Ex-ex

91.7

87.3

N-sn 

53.8

51.7

Al-al

39.2

37.2

Носова инклинация

27.2

24.5

Ch-ch

49.6

47.3

Sa-sba

60.7

57.6

 

Таблица.20 Антропометрия на населението във Виетнам

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

65.3

63.3

Tr-gn

180.9

171.1

N-gn 

121.2

113.1

Sn-gn

71.1

64.0

Zy-zy

144.0

134.3

Go-go

110.4

104.8

En-en

36.7

36.6

En-ex

29.1

29.2

Ex-ex

91.5

89.9

N-sn 

52.1

50.4

Al-al

40.2

39.8

Носова инклинация

24.0

21.8

Ch-ch

47.5

48.5

Sa-sba

59.9

59.8

 

Таблица.21 Антропометрия на населението в Тайланд

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

66.9

65.3

Tr-gn

185.1

172.8

N-gn 

123.5

112.8

Sn-gn

72.4

62.6

Zy-zy

147.1

138.3

Go-go

109.5

106.0

En-en

37.2

36.0

En-ex

29.8

28.9

Ex-ex

91.5

99.0

N-sn 

51.5

49.5

Al-al

40.8

40.2

Носова инклинация

27.4

23.1

Ch-ch

50.3

45.4

Sa-sba

62.4

60.3

 

Таблица.22 Антропометрия на населението в Япония

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

63.0

60.5

Tr-gn

191.4

182.8

N-gn 

122.8

113.8

Sn-gn

69.4

62.8

Zy-zy

147.2

141.2

Go-go

117.3

115.6

En-en

37.5

35.0

En-ex

30.7

29.2

Ex-ex

103.9

93.3

N-sn 

56.9

53.3

Al-al

38.2

37.1

Носова инклинация

27.7

30.0

Ch-ch

48.4

46.5

Sa-sba

65.6

61.9

 

Таблица.23 Антропометрия на населението в Ангола

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

63.9

64.9

Tr-gn

182.6

172.4

N-gn 

112.1

106.5

Sn-gn

67.3

63.2

Zy-zy

139.8

132.8

Go-go

97.4

90.3

En-en

36.3

36.6

En-ex

28.5

27.1

Ex-ex

92.7

87.0

N-sn 

49.8

46.6

Al-al

46.3

40.8

Носова инклинация

33.9

36.1

Ch-ch

54.4

52.9

Sa-sba

57.5

55.0

 

Таблица.24 Антропометрия на мъжкото население в Тонга

Характеристика

Мъже

Tr-n

62.7

Tr-gn

161.8

N-gn 

109.5

Sn-gn

66.0

Zy-zy

133.3

Go-go

72.3

En-en

34.8

En-ex

28.0

Ex-ex

90.9

N-sn 

49.2

Al-al

44.0

Носова инклинация

-

Ch-ch

53.2

Sa-sba

55.8

 

Таблица.25 Антропометрия на Зулу (народност в Южна Африка)

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

71.3

69.1

Tr-gn

188.6

179.1

N-gn 

121.8

113.7

Sn-gn

72.2

65.4

Zy-zy

129.3

128.4

Go-go

104.4

102.0

En-en

36.5

34.5

En-ex

34.5

33.4

Ex-ex

99.3

96.9

N-sn 

50.2

49.5

Al-al

42.0

38.0

Носова инклинация

36.6

34.9

Ch-ch

56.2

52.2

Sa-sba

57.8

56.2

 

Таблица.26 Антропометрия на афро-американците

Характеристика

Мъже

Жени

Tr-n

72.0

67.1

Tr-gn

194.6

180.1

N-gn 

125.9

116.5

Sn-gn

78.9

71.5

Zy-zy

138.7

130.5

Go-go

104.2

96.7

En-en

35.8

34.4

En-ex

32.9

32.2

Ex-ex

96.8

92.9

N-sn 

51.9

48.8

Al-al

44.1

40.1

Носова инклинация

32.2

33.4

Ch-ch

54.6

53.6

Sa-sba

59.8

57.0