Антропология на таджиките

Автор: Росен Илиев

alt         

 

      Таджиките са централно-азиатски народ, говорещ на източно-ирански език. Според иранологът Ричард Фрай съвременните таджики произхождат от древните бактрийци и согдианци. В генетично отношение над половината от таджиките принадлежат към Y-хаплогрупа R1а. През Средновековието таджикския народ е бил подложен на силно монголоидно влияние, особено в по-ниските части на страната. Във високопланинските райони обаче населението се е запазило относително несмесено. В расово и езиково отношение съвременните таджики са изключително близки с прабългарите.

Антропометрични характеристики

Цвят на косата-  55%- кестеняв, рижав или рус , 45%- черен
Цвят на очите- 55%- тъмен, 45%- тъмно-смесен
Дължина на черепа- 180 мм
Ширина на черепа- 155 мм
Черепен индекс- 86
Височина на черепа- 127 мм
Минимум фронтал- 107 мм
Бизогоматик- 141 мм
Бигониал- 108 мм
Пълна височина на лицето- 124 мм
Лицев индекс- 88
Дължина на носа- 55 мм
Ширина на носа- 34 мм
Носов индекс- 65
Основни морфологични типове:  Туранид, Ирано-афганид и Памиро-ферганид

Примери за таджики:

alt