Антропология на скандинавските народи


alt
 
 
Антропология на Норвегия
 
Северна Норвегия
 
Ръст- 172 см
Цвят на косата- 50%- пепеляво-рус, 46%-кестеняв, 4%-черен или тъмно-кестеняв
Цвят на очите- 86.5%- светъл или светло-смесен, 13.5%- кафяв
Дължина на черепа- 195 мм
Ширина на черепа- 149 мм
Черепен индекс- 76.8
Минимум фронтал- 105 мм
Бигониал- 105 мм
Бизогоматик- 135 мм
Височина на лицето- 122 мм
Дължина на носа- 55-56 мм
Ширина на носа- 33.8 мм
Носов индекс- 60-61
Основния расов тип в тази част на Норвегия е Халтщатски нордид от Желязната епоха.
 
Западна Норвегия
 
Яерен
Ръст- 172 см
Цвят на косата-  68%- рус или светло-кестеняв, 30%- тъмно-кестеняв, 2%- черен
Цвят на очите- 81%-син, 3%-кафяв, 16%- смесен
Черепен индекс- 81-83
Основния расов тип тук е Бореби.
Вале
Ръст- 175 см
Цвят на косата- 40%- пепеляво-рус,40%- кестеняв, 20%- златно-рус, 
Цвят на очите- 90%- син, 7%- смесен,3%- тъмен
Дължина на черепа- 198 мм
Ширина на черепа- 155 мм
Височина на черепа- 125 мм
Черепен индекс- 79
Минимум фронтал- 106.6 мм
Бизогоматик- 143 мм
Бигониал- 109.2 мм
Расовите типове тук представляват смес между Бореби, Мегалитни и Кургански елементи.
 
Северна-централна Норвегия
 
Трьонделаген
Ръст- 173 см
Цвят на косата- 74%- златно-рус и кестеняв, 26%- пепеляво-рус
Цвят на очите- 70%- смесен и кафяв, 30%- син
Черепен индекс- 80
Височина на черепа- 129 мм
Бизогоматик- 140 мм
Основни расови типове: Трьонделагенски нордид (смес между кургански и горно-палеолитни елементи), Бореби, Кургански нордид
Примери за норвежци:
 
alt
 
alt
 
Антропология на Швеция
Ръст- 172.5 см
Цвят на косата- 52%- пепеляво-рус, 25%-кестеняв, 23%- златно-рус
Цвят на очите- 67%- светъл, 29%- смесен, 4%- тъмен
Дължина на черепа- 193.8 мм
Ширина на черепа- 152.3 мм
Черепен индекс- 78
Минимум фронтал- 104.6 мм
Бизогоматик- 136 мм
Бигониал- 103.4 мм
Височина на лицето- 126.6 мм
Носов индекс- лепторине
Носов профил- предимно прав
Примери за шведи:
 
alt
 

Антропология на Исландия

Ръст- 174 см

Цвят на косата- 52%- пепеляво-рус, 28%- кестеняв, 9%- черен, 8%- златно-рус, 3%- червен

Цвят на очите- 76%- светъл или светло-смесен, 24%- кафяв

Дължина на черепа- 197.3 мм

Ширина на черепа- 154.1 мм

Височина на черепа- 126 мм

Черепен индекс- 78

Височина на лицето- 130 мм

Минимум фронтал- 106.5 мм

Бизогоматик- 140.6 мм

Бигониал- 108.5 мм

Дължина на носа- 58.8 мм

Ширина на носа- 35.2 мм

Носов индекс- 60.2

Носов профил- 50%- прав, 30%- вдлъбнат, 20%- изпъкнал

Примери за исландци:

alt

alt

Антропология на Дания
Ръст- 170 см
Цвят на косата- 43%- тъмно-кестеняв, 40%- средно-кестеняв, 9%- черен, 7.5%- рус
Цвят на очите- 59%- смесен, 38%- светъл, 3%- тъмен
Дължина на черепа- 194 мм
Ширина на черепа- 154.7 мм
Черепен индекс- 80.6
Минимум фронтал- 106.5 мм
Бизогоматик- 139.5 мм
Бигониал- 107 мм
Примери за датчани:
 
alt