Древните индо-европейци

Автор: Росен Илиев

Раса и език на индо-европейските народи

     Някъде в равнините на Южна Русия или Централна Азия се появява индо-европейската реч. Тя се разделя, може би много по-рано, на две групи, определени от групата K. Единия от клоновете е наречен Сатем,а другия е наречен Центум. Речта Центум се разделя на клонове, чиито съвременни оцелели членове са келтския, германския, италианския и гръцкия езици; Сатем включва славянските и балтийските езици, както и арменския, индийския, иранския, и вероятно тракийския, може би основоположник на съвременния албански език. Други, като лигурски, илирийски и тохарски Б (всички Центум), отдавна са изчезнали.

   Като цяло, индо-европейските езици са  говорени от хора, които съчетавали селското стопанство с животновъдството. 
Индо-европейските езици, както знаем  се разпространяват от източната част на Европа или Западна Централна Азия в не много далечно време. Тяхното разпространение сред повечето страни на Европа, а впоследствие и в Западното полукълбо, Австралия, и големи части от Азия, в които те първоначално не са били у дома си, е част от общото движение и разширяване, в която расата и културата са изиграли ролите си. 
   До момента доказателства сочат, че някои форми на индо-европейския език са много древни, концентрирани от едната част на Средиземноморския басейн. Това определено се асоциира с Лигурия, като център на индо-европейска реч.
      Най-ранния гръцки език вероятно се появява през 1900 г. пр. Хр. Около 1400 г. пр. Хр, предците на арийците от Индия са преминали  проходите на Афганистан в долината на р. Инд, и около шестстотин години по-късно, техните роднини, а именно предците на иранците са основали Персийската империя. От около 1000-900 пр. Хр. нататък, като най-ранната възможна дата, носителите на Халщатската култура в Централна Европа, които разпространили употребата на желязото почти сигурно говорели на илирийски език. В Италия, хората от Виянова са разпространили италийската  реч на полуострова, докато някои форми на илирийския били въведени сред редица народи, сред които вероятно са били и венетите.
     Всички тези индо-европейски езици, от 900 г. пр. Хр. нататък, са свързани по някакъв начин с разпространението на желязната  металургия от един център, който все още е трудно да се определи. Най-често предлаганото местоположение е в северната част на Анадола и Кавказ. Халщатския период в Централна Европа е последван от този на Лa Tèне, от Късната Желязна епоха, което е продължило до 500 г. пр. Хр. и това е периода на келтското разширение и келтското господство, по-рано, но паралелно с разпространението на римската власт и на латинския в Средиземно море. 
Разширяването на германците е последвано от това на славяните, най-младите индо-европейци. Това станало в по-късно историческо време, в 7 и 8 век от нашата ера.
 

Илирите

alt
    В началото на проучването ни на индо-европейските народи от Желязната епоха , най-добре ще бъде да се избере най-ранния случай, в който определено може да се идентифицират език, култура и раса. Това е вярно за така наречената култура Халтщат, свързана с илирийския клон на индо-европейския език. Въпреки че обикновено се класифицира с Центум, илирийския, както и тохарски Б, принадлежат към древна форма на индоевропейския, която може би се сегрегира в Центум и Сатем. 
   Тази култура възниква в Централна Европа,в южната част на Германия и Австрия ,някъде малко след началото на първото хилядолетие пр. Хр. Тя се развива от хора с местен произход през Желязната епоха. Кремацията и използването на желязо са били въведени отвън. Все пак, независимо от сложността на археологическите детайли, халтщатската цивилизация може да се счита преди всичко за дело на местното централно- европейско население.
    Културата Халщат се разпространява в много посоки, включително и на югоизток, където прониква в Босна, и в крайна сметка и в Албания. Тя се движи бавно на север, до достигането си Скандинавския полуостров и Северно германския район, пренася желязото в тези региони сравнително късно, към югозапад, преминава Франция и прониква в Каталуния. На юг, той също се разпространява към Алпите в Италия, където нахлуват илирите, разделени от броя на местните племенни групи, включително венетите. Би било глупаво да се твърди, че всеки пласт с културни останки от Халщатската култура носи костите или пепелта на илирите. Това може със сигурност да се твърди, за централната зона и за регионите в непосредствена близост, а на запад е доста сигурно, че някои от народите с халщатско ниво на култура, всъщност са келти.
     Халщатските черепи от Австрия формират сравнително хомогенна, изцяло долихокефална група. В определени характеристики, тя обаче, прилича на курганите, включващи засилването на орбитите и стесняване и удължаване на носа. Някои от индивидуалните черепи са  определено на кургани. Морфологично, както и метрично, повечето от тези черепи може без затруднение да бъдат определени като "нордически", челюстите са умерени, челата умерено наклонени, скулите изпъкнали, а челюстите дълбоки. Те са били средни на ръст.
Австрийската халщатска серия  има тесни връзки в две посоки: първо, с местното население на Централна Европа от Бронзовата епоха и Неолита, който я предшества, и второ, с германските хора "Reihengräber" (англо-саксонците). Сходството между Халщат и германските черепи е често срещано, и ако хората Reihengräber са "нордически", както обикновено се  признава, по всяка вероятност са с халщатски произход.
    Значението на тази двойна приемственост е страхотно. Тя проследява нордическия расов тип в скелетната форма от Ранножелязната епоха. Населението от Бронзовата епоха, което е родоначално  на нордическото е на свой ред, получено от смес между местните хора от Дунавския неолит, които идват от изток, и по-късно дошлите кургански нашественици. Сложността на средата в края на Бронзовата епоха, е в следствие на смущенията, предизвикани от въвеждането на кремацията по време на последната част от епохата, и не прекъсват расовата непрекъснатост на Централна Европа, където расовите движения през Късната Бронзова епоха изглежда са малко по-прости от тези преди това.
     Нека се обърнем към конкретния проблем на илирийския расов състав. Досега се занимавахме изцяло с халтщатските останки от Долна Австрия.
Когато  се преместим в южната част на Германия, обаче, която е еднакво замесена в развитието на тази култура, ние не намираме такава расова хомогенност. Черепите от Вюртембург (Бавария) и баварски Пфалц, с обичайния австрийски тип Халщат,има голямо малцинство на брахикефали, които могат да бъдат считани за оцелели от Бронзовата епоха. 
    Големи серии от Шпреевалд, разположени на север от тази област и в равнината, се състоят изцяло от чисто доликокефални черепи на редовния австрийски тип Халщат, което очевидно е у дома си в равнините на централна Европа, но не и в планините , които вече са дали подслон на упоритото брахикефално население. В Бохемия и Силезия, както човек би очаквал, Шилц намира типични халтщатски доликокефални форми в малки колекции от всеки от тези региони. Един от пет бохемски черепи е брахикефален, и никой в серия от четири в Силезия.Намерени са както долихокефални, така и брахикефални черепи. В наличния халщатски материал, по-голямата част от черепите са брахикефални. Нека се обърнем югоизточно и следваме Динарската планинска верига в посока към Балканите. В планинската част на Южна Австрия, халтщатския нордически тип е малцинство. В Хърватия, обаче седем възрастни черепи са долихокефални и принадлежат към обичайния тип Халщат, докато два инфантилни черепа показват брахикефалност.
   В Босна, стигаме до известния пласт на Гласинац, където сравнително големи серии на сравнително по-късни илирийски останки отново съдържат смес от различни видове. По-голямата част от черепите показват същата смес от дунавски и кургански елементи, които вече сме виждали в Халщат. Няколко от отделните черепи са много големи и възпроизвеждат курганския прототип съвсем точно. Брахикефалните черепи, макар и в малцинство, са достатъчно многобройни, за да може да се определи тяхната расова принадлежност с известна точност. Почти всички принадлежат към това, което може да се нарече модерен динарски расов тип. Черепите са средно големи, с прави странични стени, доста широки чела и много изпъкнал нос.Челюстите са много широки, с прекомерен бигониал, но без забележителна дълбочина.
    Meтрично тези брахикефални черепи приличат на серията от Кипър, но като цяло са малко по-големи. Те имат, в интерес на истината, междинно положение между кипърската серия и Bell Beaker групата от горната част на провинция Райнланд, но морфологично са идентични и с двете. Няма съмнение, че се занимаваме с този случай с динарските форми, които съставят съвременното население на Босна.
     Това е първата поява на черепи от този тип в Динарския регион в значителен брой. Ние вече видяхме, обаче, че от същият този тип са влезли в тези планини в началото на Бронзовата епоха, във връзка с източното движение на народите Beaker Bell. Кръглите черепи от Гласинац и Карниола може да са били потомци на тези бежанци Beaker Bell. 
      Илирите се разпространяват на югозапад по протежение на Динарските Алпи в Черна гора и Албания, и очевидно са смесени с брахикефалното коренно население на планината, които може да е било по-многобройно от нашествениците, като с някои допълнения и изменения продължава да съществува като преобладаващ елемент и днес. 
      От значение за нашето изследване на илирийските народи, е както следва: в равнините на централна Германия и провинция Долна Австрия, където е възникнала култура Халтщат, расовия тип е нордически. С този термин, ние трябва да разберем, че илирийския централен тип е бил сходен в черепните си размери и лицеви пропорции с германците от периода Völkerwanderung. Историческите доказателства за пигментацията на илирите са конфликтни и недостатъчни за да се формира становище по този въпрос. Този "нордически" тип не е отделна раса, а прост вариант на голямото средиземноморско семейство, зеамащ междинна метрична позиция.
Тя намира готов прототип сред населението от Бронзовата епоха, което се простирало от Австрия до Сибир, продукт на смес между дунавски земеделци и кургански нашественици.
Основни расови типове: Алпийска раса, Динарска раса и Халщатска нордическа раса. 
 
 

alt

Физически облик на илирите
 
Елините
alt
 
    Въпросът за произхода на гърците отдавна е неразрешима енигма. В продължение на векове, преди развитието на археологията като научна дисциплина, историята започваща с Херодот и Омир, позволява мъчителен поглед в най-далечно минало. През последните години обаче, бе постигнат голям напредък към решаването на този проблем, от езиковите и исторически изследвания на Майърс, и от публикуването на скелетния материал от Фюрст и Кумарис.
    Историческата реконструкция може да бъде обобщена накратко, както следва: По време на неолита, Гърция е била културно свързана със Северна Африка и останалата част от Средиземноморския басейн. Черепите, които са известни са от нормален средиземноморски расов тип. В ранна Желязна епоха, имигранти от Цикладските острови, с произход от Мала Азия, въвеждат производството на мед в Гърция, с култа към богинята-майка, и се заселват от двете страни на провлака Коринт. Така през 2000 г. пр. Хр,  от културна гледна точка, съществуват три елемента сред гръцкото население: (а) местните хора от неолита на Средиземно море; (б) дунавците от север (в) цикладски хора с евентуален мало-азийски произход.
  Между 2000 г. пр. Христа и периодът на Омир, Гърция е била нападната от три народа: (а) Курганите (прото-ариите, наречени така от Омир), които идват от север около 1900 г. пр. Хр, и както твърди Омир носят индо- европейската основа на речта в Гърция; (б) от минойците от Крит, които основават "дългите родословия" на династии на владетели в Тива, Атина, Микена, както и другаде. Повечето са в Гърция около 1400 г. пр. Хр, въпреки че някои може да са датирани до 1700 г. пр. Хр; (в) от  чужденци от Атрей, Пелопс, и т.н., които идват от цялата Егейска акватория с кораби, учат гръцки, узурпират престола, и се женят за дъщерите на царете, те са с минойско потекло.Тези чужденци, които Омир оприличава на норманите в историята на англичаните, раждат героите на Троянската война. Самата война отразява тясна връзка между тези авантюристи и Приам в Троя. Във войните, Омировите герои формират ядрата на малки групи от "другари", които са били бездомни авантюристи, бежанци, и бедни роднини, които се прилепват към героите в непосредствена лична връзка. По-голямата част от гръцката армия е съставена от местни наборници от различните царства на Гърция, които са били от различен етнически произход, и които, като Тезей, не са имали интерес от унищожаването на Троя.
   След Омир през Желязната епоха идват дорийците, отдавна се разглеждат като нашественици от север, в съответствие с реконструкцията на Омир.
Гърците от великия период на атинската цивилизация са продукт на смес от различни етнически елементи, които проучването на произходът на гръцкия език също потвърждава.
Шест черепи от Хагия Koсмас близо до Атина представляват периода на обединяване на неолитни средиземноморски, дунавски и цикладски елементи, между 2500 и 2200 пр. Хр. Три са доликокефални и мезокефални, а два са брахикефални. Лицата на всички са тесни, носът е лепторине,а очните орбити са високи. 
   Долихокефалните черепи не са от единен тип; някои са с големи сводове и широка долна челюст, с дълбоки депресии, напомнят на един от големите видове  неолитни долихокефали. Излишно е да се казва, че и курганските и мегалитните хора са присъствали в Дания и Швеция по това време.
    Останалата част от долихокефалите, които вероятно са по-истински представители на по-голямата част от населението на Средна Елада, имат  висок носов тип, познат в Крит и Мала Азия по време на същата епоха. Те също са ниски на ръст, а няколкото долихокефални примера са, както може да се очаква, по-високи. 
Четиридесет и един  черепа от Късна Елада, датирани между 1500 и 1200 г. пр. Хр, и също така от Арголида, могат да включват към някои чуждоземните нашественици. Сред тях, една пета са брахикефали, и приличат до голяма степен на кипърския Динарски тип. От долихокефалните черепи, голям брой принадлежат към по-големите, по-силно маркирани типове. Това увеличение на населението в не-Минойска посока може би се дължи на пристигането на предците на героите на Омир.
    Расовата история на Гърция през Класическия период не е добре документирана. До началото на робството в Атина и други центрове на производство и износ, не се забелязват промени в населението. В Арголида, средиземноморския расов елемент е само един, и ясно е показан в шест прото-геометрични или "елинистки" черепа. Средният черепен индекс за Атина за голям период от време е бил 75,6 от 30 черепа. Тази мезокефалия вероятно прикрива наличието на разнообразна расова амалгама, преобладаваща със средиземноморски типове. Гръцките колонии в Мала Азия показват много от същата комбинация от видове, които виждаме в Гърция. 
    Гръцката литература и гръцкото изкуство представят изобилие от доказателства, за пигментацията и характерните черти на лицето на древните жители на Елада. Олимпийските богове, предци на полу-герои, били в по-голямата си част руси и синеоки. Атина е била със сиви очи. Посейдон, обаче, бил с черна коса. Тези богове били малко по-различни, ако можем да вярваме на Омир, от техните потомци герои, повечето от които били с бяла кожа, сини очи и руси коси. Това са носителите на гръцкия индо-европейски език и култура.
Основни расови типове: Курганска нордическа раса, Малка средиземноморска раса, Динарска раса, Алпийска раса, Предно-азиатска раса и Ориенталска раса.

Примери за най- реалистичните изображения на елини от 3-4 в. пр. Хр.:

Лизимах

alt

Демостен

alt

Александър Велики

alt

Сократ

alt

Антиох

alt

Клеопатра VII

alt

alt

Алкивиад / Тукидид / Херодот

alt

Антични скулптурни изображения:

alt

Келтите
 
alt
 
   Една от най-противоречивите теми в цялата европейска история е физическия тип на келтските народи. Името келти е било прилагано за много расови типове, реални и въображаеми, от ниски брахикефални брюнети до руси брахикефали и нордиди. 
Въпреки че по-ранните идентификации, вероятно все още са под въпрос, ние може да посочим, че първите келти се появяват в европейската историческа обстановка около 500 г. пр. Хр. с началото на цивилизацията Лa Тèнe. Родината на келтите, или най-малко страната, в която те развиват тази блестяща култура от Желязната епоха, е без основателно съмнение в югозападната част на Германия, в горния дренаж на река Рейн, която е формирала западната част на оригиналния Халтщат в тази област. Най-източните аванпостове на келтите са Бохемия и Галисия, докато на запад и юг, са били в съприкосновение с териториите на лигурите и на рейнците. Келтите, следователно, разположени на северозапад и запад от илирите, и на юг от германците, които по това време били ограничени до Скандинавия полуостров и Северозападна Германия.
   Keлтските езици са много тясно свързани с групата, от която води началото си и латинския. Периодът, в който келтските езици се диференцират от другите форми на индо-европейската реч трябва да бъде толкова стар, колкото напускането на предците на италийците към Италия, и следователно трябва да води обратно към Бронзовата епоха. Keлтският, както италийския, се разделя на два клона - P-кeлтски и Q-кeлтски. Смята се, вероятно, че фонетичното разделение, което разделя двете езикови групи се проявява независимо във всяка, и че тенденцията за такова разделение е присъща както за келтския, така и за италийския в момента на отделянето им един от друг. Q-келтски е оцелял само в Ирландия, Шотландия, и на остров Ман. Всички други известни диалекти, живи и изчезнали, от Мала Азия до Уелс, са били различните P.
    Keлтската експанзия, която започва около 500 г. пр. Хр, е бърза и екстензивна. Keлтите са изключително мобилни хора, както и доста многобройни. Техните добре познати миграции ги пренесят от Алпите в Италия, в югоизточната част на Европа, където са нахлули в Гърция, и дори в Мала Азия, където те установяват кратък живот в Галатийската колония. Основната им експанзия, обаче, е на запад. Белгия и Северна Франция стават велики келтски центрове, от където някои от тях  мигрират в Северна Испания. Движение има и на запад в Британските острови, където Q-келтските хора се разпространяват в Ирландия, както и техните P-келтски братя се установили в Англия и Уелс. Големи части на Шотландия са да останали свободни за по-голямата част от тези келтски нашественици, до след времето на Христос, когато гоеделите преминават от Ирландия.Въпросът за лингвистичната идентичност на предишните обитатели- пиктите, е отворен.
    В период на развитие в югозападната част на Германия, връзките между келтите и илирите, трябва да са били силни. Основният фактор, който служи да се разграничи Лa Tèнe от културата Халщат е включването от първия на много елементи, получени от класическия средиземноморски свят. Keлтите са разположени на по-благоприятно място за прием на такива влияния; Гръцкото влияние се премества от Рона в Марсилия. 
    Трябва допълнително да признаем влиянието на някои източни европейски култури сред келтите , като създателите на колесницата (курганите). Характерните са келтите панталони са с централно- азиатски произход, типични за скитите, чийто период на културен разцвет на изток, е съвременен и успореден с този на келтите на запад. Филологично, има редица тесни езикови връзки между келтите и индо-иранците, които могат да отговарят за тази по-ранен културен контакт. Най-вероятно обаче основния контакт между келтско-говорящите народи и иранските конници от източно- европейската равнина се осъществява по време на ранните години на голямата келтска експанзия.
    Шилц е описал шест черепа свързани с келтите. Един е бил долихокефал, четири са мезокефали, а четири са брахикефали. Въпреки че тази малка група е далеч от достатъчното, за да разкрие расовия тип на келтите в прародината им, е достатъчно, за да ни покаже, че кръглоглавите елементи играят значителна роля в развитието на тази етническа група. Брахикефалите са с мощна структура, с дълги лица, както и доста високи орбити, челата са наклонени. Изводът е, че тези брахикефали са получени от по-старите комбинации от Bell Beaker и Бореби видове, която се е образувала в горната част на река Рейн. Те изглежда са смесени с натрапчивите нордиди (кургани). 
    Намерените в Бохемия останки включват и 27 мъжки черепа, повечето от които са долихокефални, но които съдържат значително малцинство  брахикефали. Те представляват просто разнообразие от същата обща комбинация от видове с брахикефално натрупване, което прави общата серия мезокефална. Както може да се очаква, швейцарската серия от черепи съдържа редица високи брахикефали, с черепен индекс по-висок от 90, но като цяло, повечето от келтите, чиито останки са проучени в Швейцария не са различават от тези в Бохемия.
    По-малко от дузина черепи служат за идентифициране на келтските расови елементи в Австрия и в Динарските райони.Като цяло, тези доказателства не са задоволителни, но те служат да се покаже, че редовния мезокефален тип и един или повече брахикефални типове са били налице. 
    Преди да се обърнем към изобилието от останки на келти във Франция и Британските острови, ще бъде добре да прегледаме какви доказателства имаме за расовия им вид в Централна Европа. Тук келтите изглежда са били хора, смесица от различни брахикефални елементи, останали от Бронзовата епоха в планинската зона на южната част на Германия, и кургански нашественици от нордически тип от равнините на север и изток. Може да се предположи, че келтския езиков елемент идва с по-късна група.
   Скулптури от Гърция и Рим ни дават картина за живите келти, които достигат до земите на класическата цивилизация на изток и на юг. Добре известните галски статуи показват силно замускулен тип с мезокефална или брахикефална форма на главата, по-скоро късо лице с квадратна челюст,прав или по-скоро изпъкнал нос тип мезорине, с хоризонтален или повишен връх и пълни ноздри,тежки челюсти, широко чело и вълниста коса. Типичното келтско лице е дълго в горната част, плитко в долната челюст, дълго и тясно, а носът често с изпъкнал профил, а челото е изключително наклонено и с нисък свод. Това е най-често срещано при роднините им днес в Британските острови. Галите били мезокефални, с лицев индекс мезопросопик, и нос тип лепторине. Подобно на своите роднини в Централна Европа, тези гали не се отличавали с висок ръст, който бил средно 166 cm..
В други части на Франция, келтската расова приемственост е с променлива интензивност, в Лотарингия и Бон, обичайния тип келти е бил брахикефалния.
    Келтите от Британия не се различавали собено от тези във Франция.
Една местна група от Британия, която показва нетипични тенденции, е на единайсет мъжки черепа от Беркшър, на които на дължината, ширината и обиколката на черепа са разпределени както следва: съответно 193.3 mm, 149.6 mm, и 552.2 mm. Черепния индекс е 77. Тези мезокефални черепи са много по-големи от тези характерни за  населението от Желязната епоха и вероятно имат друг произход. Единият припомня екстравагантните размери на черепите от Неолита и Бронзовата епоха в Англия, и може само да предположим, че тази местна група представлява относително незасегнато оцеляло население. Описанията на келтите, във Великобритания, във Франция и в други части на Европа,  в ръцете на класическите автори, ни дават определена картина на тяхната пигментация. Блондизмът не е бил характерен за келтите като цяло. Рижавостта е често срещано явление и цветът на косата  по същество е смесен. Цезар сам отбелязва контрастът между обикновените гали и частично германизираните белги, които той описва като русокоси. Освен това, римляните прилагат келтската практика на избелване на косата, за да се симулира русия идеал, както е и в Гърция.
    Като цяло келтите са смесена расова група, като в областта на културата, родословието им включва както долихокефален централно- европейски нордически тип, така и комбинация от няколко средиземноморски типове и брахикефали от региона в югозападната част на Германия, където динаридите от раннобронзовата епоха са смесени с по-ранни кръглоглави елементи с мезолитен произход. 
Основни расови типове: Алпийска раса, Бореби, Брюн, Келтска нордическа раса, Халщатска нордическа раса и Динарска раса.
 
alt
 
alt
 

alt

Изображения на келти
 
Римляните
 
alt
 
     Италииците, които живеели на юг от Алпите играели роля от първостепенно значение в историята на индоевропейските езици. Расовия проблем в Италия е изключително сложен.
Ние вече сме свидетели на натрупването на различни расови елементи в Италия и през Бронзовата епоха. До средиземноморците от Неолита стоят  високи, долихокефални мегалитни нашественици, които идват по море,  както и динарски брахикефали от източния край на Средиземно море. В края на Бронзовата епоха, кремиращи труповете си хора преминават Алпите от север, и се установяват в северната част на Италия. Някои от тях построяват селища в долината на река По, а техните потомци или други като тях са отговорни за населените места във Виянова в района на Болоня, и други подобни пластове, далеч на юг, като Лациум. Тези колективни народи идват от Централна Европа, а не от по-близкия швейцарски център. Италийските езици, подобно на келтските, са без основателно съмнение, въведени от хората кремиращи труповете си (прото-арийците). Латинския език, в историческата си форма, е смес от вияновски италийски, плюс етруски, и плюс някои променени  гръцки елементи, в комбинация с ранни средиземноморски думи. Римляните запазват ядрото на езика си по време на етруското владичество.
    Ние знаем сравнително малко за расовия състав на италииците от предримската епоха. Двата черепа от Ремедело са долихокефални ,умерени по размери, а един от тях, който със сигурност е от мъжки пол, има ръст от 168 см. Два ранни римски черепа също са долихокефални, със същия размер и пропорции като много от нордическите групи на север от Алпите, а 1 / 3 от гробището на Корнетo Тарквиния, които могат да бъдат определени по-точно, приличат на малката мъжка серия от 8 християнски римски черепа, датиращи от 1 до 4 век след Христа. Тези девет мъжки черепа са метрично идентични с тези от Лa Tèнe в Бохемия, галите и гало-римляните на Maрнe. Същите мезокефали, с нос тип лепторине са открити и в други случаи.
     Исторически погледнато, римляните трябва да са смес от вияновски италиици – смес от прото-арийски нордиди и етруски средиземноморци от Неолита и Бронзовата епоха. 50 намерени черепа открити изцяло в северната част на Италия, потвърждават връзката между келти и италиици, доколкото това може да се използва. От друга страна, добавянето на етруски мезокефали с динарски и средиземноморски елементи няма да може значително да промени келтските начални форми.
   В началото, римляните, съдейки от бюстовете на техните потомци от дните на Август, и от описания, те не са много високи по правило, но често са били с тежко телосложение. Черепите им са плоски на върха, и са закръглени от страни, като тези на келтите. Чертите на лицето включват добре познатия "римски" нос, който може частично да се дължи на етруски източник. Като цяло, най-известните скулптури на Цезар, Август, и други, въпреки че не са надеждни от гледна точка на точни измервания, показват, че мезокефалните и брахикефалните форми на главата били възхвалявани. Техния тип на лицето не е характерен за Средиземноморския басейн, но е често срещан на север. Независимо от това, римляните описват келтите, които нахлуват в Италия като високи и руси, затова блондизмът на римляните, включително и рижавостта, трябва да са били рядко срещани. 
     По-подробна информация може да бъде получена чрез изучаване на останки от римляните, които умират далеч от дома си в колониалната част на империята. Например, служител на шести легион, на име Теодорианус, разположен в Йорк, идва от малкия град Номентум в Лациум. Три други, също е погребани в Йорк, също били характерни за римляните.Четири от тези черепа били от един тип: долихо до мезокефални, с ниски сводове, ниски и широки чела, много изпъкнал орлов нос, и къси и широки, квадратни лица. Черепите на другите двама чисто римски офицери от Глостър са същите, както тези от Линкълн. 
    Група от осем мъжки римски черепа от Райнзаберн по река Рейн,  принадлежащи на етнически римляни от Италия, са същите, както тези от Великобритания, и почти идентични с осемте мъже от християнския период и началото на Римската държава от Тарквиния Корнетo. По тези разпръснати референции от различни посоки ние трябва да заключим, че римляните са били смесени, образували характерен местен или национален физическия тип, който е предимно от италийски произход и тясно свързан с нордическите келти.
    Италииците, обаче не са единствените индо-европейци, които нахлуват в Италия от север. Лигурите, на които имаме малко скелетни останки, вероятно са влезли от Галия, и може да са дошли по-рано от италииците. В източната част на италианския полуостров и в долината на река По е живяло в началото праисторическо население,  включващо различни племена от илирийски произход, и по-специално венети. Към илирийската група може да принадлежат хората, които са погребани в гробището на Новилaра на централното адриатическо крайбрежие от осми век пр.н.е., наред с хората от Виянова. 
    Съмнението за техния етнически произход, може отчасти да се разсее с проучването на техните физически останки. A серията от осемнадесет мъжки и тринадесет женски черепа е хомогенна доликокефална, с нисък среден мъжки черепен индекс - 71,2; черепите са високо-сводести, тясно лице и носов тип лепторине. Серията е много подобна на тази на илирите от Халщат-далече на север, а ръстът им от 165.5 cm. за мъжете, е достатъчен за да подкрепи това. Дори да не говорят илирийски, те са от илирийски расов тип, а илирийската инвазия в Североизточна Италия е безспорна в расовия смисъл.
Основни расови типове: Малка средиземноморска раса, Алпийска раса, Динарска раса, Келтска нордическа раса, Халщатска нордическа раса, Предно-азиатска раса и Ориенталска раса.
Скулптурни изображения на римляни:
Римлянин
alt
 
Плутарх от Сула
alt
 
Гай Юлий Цезар
alt
 
Октавиан Август:
alt
Нерон
alt
 
Веспасиан
alt
 
Черепът на Теодораниус:
alt
 
Изображения от епохата на Август:
 
alt
 
alt
 
Цицерон, Марк Антоний и Марк Крас
 
alt
 
Скитите
 
alt
    Както келтите в Западна Европа, така и скитите и техните родственици, се развиват по едно и също време в безлесните равнини на изток. Ездачи, облечени в панталони и спящи в покрити вагони, те се разпространяват бързо през тревните съобщества в Източна Европа и Западна Централна Азия, премествайки се толкова умело, че дори Дарий Велики с армията си не може да ги хване, като изчезват почти толкова бързо от лицето на Източна Европа , както са се появили. Подобно на келтите те са ослепителни и мимолетни, но за разлика от тях начинът им на живот, перфектно адаптиран към тревната земя върху която те са бродили, е бил достатъчно дълъг, за да оцелее тяхната идентичност като народ.
    През 700 пр. Хр. скитите са забелязани за пръв път в земите на север от Черно море. Открити са техни домейни на север от река Дунав и на изток от Карпатите в плодородните полета на Източна и Централна Европа и южната част на Русия до река Дон. От тази страна е трябвало да изгонят донякъде мистериозните кимерианци. Въпреки че Дон формира източната граница, отвъд него живеят други групи на номадските народи, културно подобни на скитите. Те включват сарматите, своите непосредствени съседи на изток, които са се появили според Херодот, в резултат на масов брак на скитски младежи с девойки амазонки. Езикът на сарматите е бил малко по-различен от този на скитите, като резултат от включването на думи от амазонките. Отвъд сарматите са живели масагетите, а отвъд тях саките. Думата сака, обаче е била използвана от персите като общ термин, за да се обозначат всичките номадски народи на север от иранското плато, в  Туркестан.
    С костюмът, оръжията, с методите си на предвижване, с жилищните помещения, и със съвкупността от материалната си култура, тези хора образуват непрекъсната културна зона от Карпатите до Китай. Затова е обичайно да се разглеждат скитите  като хора от азиатски произход, които са развили тази висока и специализирана форма на пасторално номадство в Централна Азия и донесли със себе си в Източна Европа. Поддръжниците на тази теза предполагат, че скитите са монголоидни хора, и че те са заели някои алтайски форми на речта. Други твърдят, че те са били европейци във физически вид, и говорили ирански език, а тяхната културна почва трябва да се търси на изток от Каспийско море.
    Ние не знаем какъв език точно са говорили скитите, нито е ясно дали точното му принадлежност някога ще бъде окончателно определена. Географското им положение, както и връзката им с древните перси, прави иранската хипотеза много вероятно и в последно време се доказва напълно. Тази теория е допълнително засилена от изследванията на езика на осетинците, съвременен народ от Кавказ, за който се предполага на исторически основания, че са потомци на аланите, клон на сарматите. Езикът им е определено ирански.
    Скитите притежават феодалната организация, начело с цар, който управлявал четири провинции, всяка от която с местен управител; Тези скитски царе са били погребвани в царското гробище в регион, наречен от гърците “земята на Герхи”, която се намира в завоя на река Днепър, в близост до Никопол. Без значение къде ще умре скитския цар, останките му ще бъдат депозирани в погребална камера с грандиозна церемония и с екстравагантно количество на човешки жертвоприношения под огромна могила построена за тази цел. Богатството на погребенията напомня за древните шумери, и на египтяните в началния си период. Евентуалния шумерски произход на този скитски обичай не е малко вероятен.
    По време на първото хилядолетие пр. Хр. сарматите са проникнали на запад, пресичайки Дон, те изтласкват скитите от бившите им домове. Около 200 г. готите възприемат скитско-сарматската култура. Аланите са били само клон на сарматите, но са запазили цялостта си в лицето на тази германска атака. Те изграждат голямо царство между Дон и Волга, достигайки до Кавказ, включително и в неголяма част от Северозападен Туркестан. Между 350 и 374 г. сл. Хр., хуните унищожават Аланското царство. Някои от аланите отиват на запад с хуните, а други придружени от вандалите в Северна Африка, а пък някои както беше споменато по-рано оцеляват в Кавказ, и днес са познати като осетинци. 
    Без съмнение, скитите и техните родственици не са били унищожени, но са били абсорбирани и изтласкани.При изучаване на расовия тип на скитите, трябва да помним, че те не са хомогенна група както споменава Херодот, който е наш главен исторически източник. Те се състоят от вътрешен клан, наречен кралски скити или истински скити, които са били благородници и лидери, и като втори елемент, цялата група на номадските племена, от които кралските скити черпят сила. Херодот също споменава, че скитите държат много роби. Само кралските скити отказват собствени роби, а заемат младежи с чиста скитска кръв като телохранители. Така, кралските скитски могили трябва да съдържат относително чисти скитски  елементи.  
 
alt
 
    Човек не трябва да си представя, че скитите и робите им са само жителите на Югоизточна Европа през последните седем века преди Христос и първите два от нашата ера. Херодот споменава за земеделски скити, които вероятно са били някои по-ранни уседнали племена или народи, които са останали като подчинени на скитите и са станали техни доставчици на зърнени храни. Ние трябва да помним, че голяма част от територията на скитите е била населена още от неолитни времена.
   Не може да има никакво съмнение, дори преди разглеждането на скелетните доказателства, че скитите и сарматите са основно, ако не изцяло бели мъже, и в никакъв случай монголоидни. В по-късните времена, аланите са описани като русокоси.
     За щастие, ние не се ограничаваме само с литературни препратки. Самите скити, под влиянието на мощните гръцки колонии по северния бряг на Черно море, и особено в Крим, създават ненадминато изкуство от злато. То включва редица портрети на скитите в много реалистична и жива поза. Те показват добре дефиниран тип на силно брадати, дългокоси мъже с често изпъкнал нос, челюстите са умерено тежки, имат дълбоко поставени очи. Тези лица поразително напомнят на видовете, които са често срещани сред северозападните европейци днес, в силен контраст с тези показани в изкуството на шумерите, вавилонците, и хетите, които определено са близко-източни. Лицето им е определено нордическо, докато тялото изглежда често набито и много мускулесто, но това може да се дължи на облеклото, което включва торбести панталони и сака с пълни ръкави. Посочените шапки, които те носят и дългата коса, прави невъзможно формирането на полезно становище за формата на главата, но това е ненужно, тъй като ние скоро може да го открием от черепния материал. 
     Персийските представители на Сака показват точно същия тип, дадени от последователите на една съвсем друга школа на изкуството.
В антропометричната литература има достатъчно данни, които позволяват реконструкция на скитo-сарматския черепен тип или типове. Най-обширната група, и това, което може да се използва като основна серия, е събраните от Доници 77 скитски черепа от кургански тип в Бесарабия, която е една от най-облагодетелстваните скитски територии по време на пикът на тяхната доминация. 57 мъжки черепа от тази серия не са хомогенни.Изследването на тези скитски черепи показва,че те са били ниски мезокефали с умерени черепни размери, но с ниска височина на свода. Черепните характеристики са в действителност, почти идентични с тези на келтите от Франция и Британските острови. Една от особеностите на скитските черепи е ниската горна част на лицето, с индекс по-нисък от този на келтите. Доници е показал обаче, че тази ниска горна част на лицето е най-вече свързана с брахикефалните елементи от групата. Когато се елиминира брахикефалния елемент човек открива, че тези черепи имат тесен нос, и са по-близки до централно- европейската нордическа категория. Друга серия на скитски черепи от южна Русия и от Кавказ показват същите общи характеристики като тези при серията на Доници, но в повечето случаи са чисто доликокефални, което води до предположението, че брахикефалните елементи може би имат отчасти местен произход.Другите колекции от скитски черепи варират в тяхната средна стойност на черепния индекс от 72 до 77. 
    От особен интерес е богат кургански благородник от царското погребение в скитската област, в близост до Aлександропол, това е един от най-величествените кургани в Русия, не само заради неговия ръст, но заради количеството злато, поставено с мъртвия цар и на жертваните животни. Kурганската серия съдържа пет черепа в първичното погребение, един от тях е голям мъжки екземпляр от кургански тип. Друг е брахикефал, с широко лице и тесен нос, приличащ на тюрк, или може би Bell Beaker тип; два са тесни черепи на нормални скити с нордически черти, а петият е умерен по размери, долихокефален, с нисък свод, наклонено чело, с изпъкнал нос и широки ябълчни арки. Маларите са големи, и в това отношение има леко предложение за монголоидност. Но не може, обаче само на тези доказателства, да идентифицираме кралския клан с тюрките или монголите.Ние знаем много малко за ръстът на скитите. Девет мъжки скелета от Украйна, свързани със стандартния тип скити, имат средно над 170 cm. височина.
     Изкушаващо е да се намери произходът на скитите в предходното население на южната руска равнина. В идентична серия от Бронзовата епоха,три от черепите на така наречените "кимерианци" също не показват значителни разлики.
      Освен това, много важна е серията от ранната Желязна епоха от областта Севан в Армения, вероятно датираща от първата половина на Ι хил.пр. Хр. Вероятно скитите се появават по-рано в Европа, или най-малко още при първата им поява, те са били представители на по-доликокефалните елементи от скитската група, които са явно нордически. Сводът при скитите е нисък, носът е тип лепторине или лептене, а лицето е с по-малък бизогоматик. Морфологично, тези арменски черепи се характеризират със среден наклон на челото, умерена долна челюст и мускулно развитие, умерено дълбока депресия, с прав или леко изпъкнал носов профил, проекция на тила, която е най-изразена в долния сегмент, и са придружени от някои ламбоидни сплесквания. Тази серия служи за двойна цел: да се покаже, че никой от нордическите типове не влиза в съвременния арменски етнос, както и да се определи иранското разнообразие от нордиди, които може да са участвали в създаването на Персия и Индия. Освен, че е много подобен метрично както и морфологично с началната германска черепна група, и тази виртуална идентичност обединява двете географски крайности на първоначално обединеното семейство.Видяхме, че скитите и сарматите, въпреки че  несъмнено са включвали в редиците си много хора от различни култури, формират все пак доста постоянен и основен расов тип, който е по същество иранска форма на Нордическата раса. Със своя характерен нисък свод, както и в други измерения, специално прилича на по-ранните източно- европейски и централно- азиатски нордически форми.Това  по същество е  член на расовия клъстер, свързан с разпространението на Сатем индо-европейските езици в Източна Европа и Азия.
Основни расови типове: Курганска нордическа раса, Иранска (скитска) нордическа раса, плюс източни кроманьонски, предно-азиатски  и някои монголоидни елементи.
 
Изображения на скити:
 
alt
 
alt
 
alt

 

Германските народи

alt
     Вече  разгледахме с подробности на два големи индо-европейски народа, келтите и скитите, които през втората половина на първото хилядолетие преди Христа, почти разделени на европейския континент, на север от алпийската планинска бариера между тях. Други групи като на траките, които заемат големи пространства от Балканите са били пренебрегвани, поради липсата на информация.
Първото хилядолетие от християнската ера свидетелства за още две такива разширения на индо-европейците, а именно тези на германците и на славяните, първата има трайни резултати на запад, а втората на изток. За разлика от келтите и скитите, тези две по-късни групи, имплантират езиците си в много региони.
   Имало две германски експанзии и по-рано. Периодът на тевтонската миграция е  известен като Volkerwanderung, който започва с преждевременно, но безсмислено нахлуване в Италия на кимбри и тевтонци, които са се борили с римляните между 114 и 102 г. пр. Хр, и които не приключват до приемането на християнството от норвежците през 11 век, когато се слага край на пиратските практики на викингите. Периодът на най-голямата им жизненост пада между 2 и 5 век от настоящата ера.
     Прародината на германците преди тяхното разширяване е в съвременна Германия. Племената, от които е съставен този народ окупират Дания, Южна и Централна Швеция, Норвегия и северната крайбрежна ивица на Германия, от устието на река Елба до брега на Балтийско море. Островите в Балтийско море близо до Швеция, а именно Готланд и Борнхолм са гъсто населени.
     Човек не трябва да предполага, че тези ранни германци са били непроменено потомци на техните предшественици от Бронзовата епоха, защото има силни археологически доказателства, че нови хора нахлули в Скандинавия в началото на Желязната епоха. Халщатските артефакти са изцяло различни по характер от тези от Късната Бронзова епоха, а ритуалът на погребенията се променя напълно, докато старото поклонение към природата, което мегалитните морски хора донасят в Скандинавия изчезнало внезапно, като се заменя от религиозни явления, които можем да свържем определено с класическия стил на скандинавското поклонение. Скандинавският пантеон, със семейството на боговете и Валхала (в превод от старогермански “дворец на убитите”), е тясно свързан със системите на Гърция,Рим и Индия, както и на други индо-европейски народи.
   Основната цивилизационна агенция в развитието на германската култура са келтите, които обаче блокират германците от пряко общуване с класическия свят. Чак след гибелта на келтите до германците стигат такива влияния. Но по-рано скандинавците вече притежават отличителна култура през Бронзовата епоха, която не е била напълно загубена.Освен това, някои силни културни елементи във времето на разцвет на германските народи са силно маркирани от източно вдъхновение, като погребенията на кораб, който прилича на кралския скитски ритуал, с изключение на заместването на кораби с вагони, както и изкуството, което е изразено в дърворезба, на която са изобразени животни в източен стил, и която достига най-високото си развитие в Норвегия. Германците, подобно на келтите са били подложени на много силно влияние от равнините на изток.
     Лингвистично, началото на германските езици се дължи на келтите. Много от думите, които са необходими, за да изразят нови неща са с келтски произход. Много е вероятно, древногерманската реч да е въведена в Скандинавия от нашественици, които донесят Халщатската култура.
     Датската серия от черепи е най-обширна, с 42 възрастни мъжки черепа с индекс 71, а от тях само 1 е с черепен индекс над 78. Серията е силно доликокефална, със среден черепен индекс 72,3. Няма и следа от брахикефални елементи, които са били толкова важен елемент в Дания от началото на Неолита до Бронзовата епоха.
     Черепите от датската Желязната епоха образуват хомогенна група. Те приличат на келтските черепи от същата епоха. Освен за по-малката ширина на главата и лицето, и по-голяма дължина на свода, те приличат на келтските черепи в Галия и на Британските острови, както и тези на скитите, като са почти идентични с арменските скитски черепи от Желязната епоха. Черепите от датската Желязна епоха, вероятно са същите като тези на предците на прото-келтите преди пристигането им в югозападната част на Германия, и на предците на скитите и източните иранци. Тези датчани са високи хора, като ръстът на 25 от мъжете е бил 171.5 cm. Това е съпоставимо с  този от по-ранните народи от същия регион, и с този на скитите. В тази датска серия без съмнение, е имало подбор въз основа на диференциални методи на разположение на мъртвите; многобройното население от Бронзовата епоха, в съчетание с мегалитни елементи, Бореби, и кургански елементи. Шведското население от Желязната епоха, е най-добре представено от по-малка група от 14 мъже, и по същество е същата като тази в Дания. Има обаче няколко различия - сводът е по-висок, лицето е широко, а горната част му част е по- къса. Може би тези по-периферни скандинавци показват малка част от по-старите елементи.
     През Желязната епоха, Норвегия, за пръв път, определено се населва от хора, които са сравними в цивилизационно отношение с тези в Дания и Южна Швеция, вероятно много от по-ранните жители на Ютланд и датския архипелаг са избягали в югозападната част на тази страна, докато други мигрирали в Южна и Централна Швеция.
     Най-голямата серия от Желязната епоха в Норвегия е на Шрайнер, която съдържа 27 мъжки черепа. Те са доста различни от тези в Дания или Швеция. Те са по-големи и много по-здрави, с тежки челюсти и силни мускули. Meтрично са подобни на палеолитната серия на Морант и те биха могли да се поберат лесно в обхвата на централната група на европейския кроманьонец. 
    Те са чисто доликокефални, с черепен индекс от 71.7. Като цяло са точно това, което човек би очаквал от датската Желязна епоха. Ръстът възлиза на 169,5 см. Има и друга възможност, че те са имали силни кургански елементи. 
   Централните крайбрежни норвежци от Желязната епоха, трябва да са били в част истински потомци на хората от Горен Палеолит в Централна Европа, които са се преместили на север и на запад с отстъплението на последния ледник, и останали относително необезпокоявани преди пристигането на нови имигранти през Желязната епоха. Има обаче регионални различия сред типовете в Норвегия по това време, които продължили и до съвременния период. Серия от края на викингската епоха показва наличие на брахикефален тип, масивен в мускулатурата и с череп с голям размер, който е метрично свързан с Бореби групата от Дания и Северна Германия. Те могат да представляват колонисти или бежанци от Дания. 
     А групата от Согн на север, включва мезокефални черепи с изключително ниски сводове и по-малки размери, което е съпроводено с черна или кафява коса, запазени в гробовете. Meтрично те наподобяват модерния лапоиден череп в много отношения. Те служат за означаване на северната част на норвежката граница, отвъд която норвежките населени места през периода на викингите са били спорадични. С тези различни серии трябва де се докаже, че в Норвегия за пръв път в историята, и в пълната светлина на физическата антропология, може да се покаже, че земята на викингите бе последната периферия на нордическия свят, в която древните, но напълно еволюирали форми на човечеството, се смесили с новодошлите от юг и от изток имигранти.
     Лингвистично, германските народи, които нахлуват в другите части на Европа от скандинавските страни и от Северна Германия са били разделени на две групи: източно- германски и западно- германски езици. На източно-германски език говорели готи, вандали, гепиди и бургунди. Готите прекосили Балтийско море от Швеция (а не от остров Готланд) до устието на Висла. Вандалите и гепидите вероятно са с общ произход. От Висла източно- германските езици се разширяват на юг и на изток в скитската страна, където гепидите поемат контролът над Унгария, а готите най-накрая създават важно царство покрай северния бряг на Черно море.
     От тук историята на тези племена е добре известна. Те всички имат важни отношения с Римската империя, приемат и християнството. Движенията на готите в Гърция, Италия и Франция не заслужават подробно описание. Вестготите избутани на запад, заемат южната част на Франция малко след 400 г., после се преместват в Испания, където те постепенно се абсорбират от населението на северните провинции. В източната част готите, които падат под властта на хуните срещат подобна съдба. От някога многобройни и мобилните готи не остава никаква следа. Същото е вярно и за гепидите, и за вандалите, които мигрират от Източна Европа във Франция, Испания, и Северна Африка, откъдето впоследствие били депортирани във Византия. 
    Няма съмнение, готска и вандалска кръв тече във вените на някои съвременни испанци, както и в народите от другити страни, през които те преминават. Но източния клон на германците не успява да остави траен отпечатък върху расовата карта на Европа. Въпреки, че няма много данни за физическия тип на тези източните германци, не е достатъчно да правим окончателни заключения. A серията на готите от северен Херсонес на Черно море, датирана между 100 г. пр. Хр. и 100 сл. Хр., включва 3 мъжки и 8 женски скелета. Всички са долихокефални и принадлежат към големия мощен нордически тип, който отразява техния шведски произход, защото те не са по-различни от шведските черепи от Желязната епоха, които са вече проучени.
   По-късната група на гепидите датирана от 5 или 6 век в Унгария, показва устойчивостта на същия този тип, въпреки историческото смесване с хуните, имаме 8 черепа на наше разположение, но 3 не успяват да покажат ясни следи от монголоидна смес, както и при тези 3 не се проявяват и нордически черти. 
     Същите резултати се получават и при разглеждането на вестготските черепи от северната част на Испания, които датират от 6 век сл. Хр.Една серия в комбинация от няколко гробища ни показва точно същия нордически тип, с висок ръст и с високо-сводест череп, продълговато лице в смисъл, наподобяващи на по-ранните халтщатски черепи, но по-специално тези на западната германска група, особено на хановерските германци и англо-саксонците.
    Западния клон на германо-говорящите народи, по-малко зрелищен исторически, но му е предопределено да бъде далеч по-важен в евентуалното заселване на Европа. Това включва предците на англо-саксонците, на фризийците и на германците по правило. Сред последните могат да бъдат изброени франките, алеманите,баварците, тюрингите, и чатите, чиито потомци са хесенците. При франките могат да бъдат изброени предците на фламандско и холандско- говорящите народи, чиито тясно свързани езици, са смес от ниски франконски и саксонски елементи. Всички тези народи са се придвижвали на юг, и в някои случаи на запад, алеманите в Швейцария и Австрия, баварците в княжеството, което носи тяхното име, тюрингите към Бохемия, както и Тюрингия, а франките към горната страна на Рейн, Белгия и Франция. Бургундите, членове на източния клон на германците, като готите в контакт с Римската империя, прекосяват река Рейн преди франките и заемат Рейнска Галия в същото време, в което вандалите  били приети под римско господство.
     Прототипът на западните германски народи, които са мигрирали от района около устието на река Елба е добре представен от поредица черепи от Хановер, която включва 41 мъжки черепа. Meтрично, те се различават от датските черепи от Желязната епоха. Техният череп е малко по-дълъг, до известна степен по-широк, и значително по-висок. Челото е по-широко, както и лицето, и в много случаи е малко по-дълго. Тези черепи се отклоняват от нормалния нордически тип с централно- европейски произход, с които ние сме запознати в по-големите им размери и особено с тяхната по-голяма височина на свода.
     Черепите на англо-саксонците, които нахлухат в Англия през 4 и 5 век от н.е. са почти идентични с тези на групата от  Хановер. Това е същата тази специфична категория, подобна на испанските вестготски черепи. Към нея трябва да се добавят две серии от старите фризийци от северната част на Холандия, които са идентични във всяко едно отношение. Черепите на тези стари саксонци, стари хановерци, и стари фризийци се различават в редица характеристики от тези на другите нордиди, които сме изследвали. Те нямат нисък свод и наклонено чело, общи за по-ранните нордически датчани, гали и скити. Сводът е умерено висок, а черепния индекс е на границата долихo-мезокефалия. В сравнение с другите нордиди, челото е относително право,скулите са по-голями, мускулната маркировка е по-изразена, черепната основа по-широка, лицето е по-дълго и донякъде и по-широко.Видът представен от тези три групи и от вестготите, изглежда е вариант на нордическия тип, към който изначало индо-европейско говорящите принадлежат. Разлики има само в размера, и то изглежда са достигнали това разграничение чрез смес в южната част на Скандинавия и Германия, между по-старото местно население, състоящо се от комбинация от мегалитни, кургански и Бореби елементи, както и чисто нордически датски елементи от Желязната епоха. 
    Този физически тип е придружен от висок ръст, от около 170 см, и от значителна тежест и набитост на дългите кости. Телосложението е по-тежко от това на предварително проучените нордиди. Този вид е типично русокос. Представлява смес от централно- европейски нордиди в съчетание със стари северозападно- европейски елементи, не навярно нордиди в смисъла, в който думата се използва. Тъй като е разпространен сред  германците на изток той е по същество германски или тевтонски расов тип. Ексцентричната езикова позиция на германските народи в общото индо-европейско семейство има своите расови конотации.Един от основните изводи за това движение от северозападния бряг на Германия, е англо-саксонската инвазия към британските острови. Това започва към 250 сл. Хр., когато саксонците нахлуват в южните и източните брегове на Англия. Това е период на всеобщ смут, като ирландските пирати разграбват бреговете на Уелс по същото време. Римляните трудно се защитават срещу тази двойна опасност, и въпреки техните военни и военноморски предпазни мерки, нападенията нарастват по обем и честота.   
    През 406-407 г. от н.е., големи групи от германски народи преминават Рейн и ограбват римските селища в по-голямата част на Галия. Това прекъсва комуникациите между Рим и Великобритания. Следователно, през 409 г., император Хонориус издава указ, даващ на жителите на Великобритания право да избират бъдещето си. Саксонците започват да се заселват във Великобритания в голям брой. Тъй като саксонците не са градски хора, те не заемат градовете, които те ограбват, а градското население създадено от римляните в Англия запазва своята идентичност в продължение на 1 век или по-дълго, преди градовете да бъдат изоставени.Саксонците заемали, в по-голямата си част, безлюдна страна. Това е така, защото те са свикнали да живеят в низините с дълбока и богата почва, и са имали навик да обработват земята с дълбоко плугове, теглени от 8 вола. Keлтите, чиито селско стопанство е от по-бегъл характер, предпочитат планинските райони. Саксонците, които харесвали горите, както и низините, изчиствали блата и речни долини и ги засаждали с дървета. Поради тази фундаментална разлика в методите на селското стопанство, двата народа се припокриват малко в началото, и саксонците и англите окупират прилежащите територии в много части на Англия в продължение на няколко века, докато най-сетне саксонското социално и политическо господство, приобщава езикът и културата на по-ранните жители по своя модел.
     Англо-саксонските скелети, които са описани по-рано, са получени от гробовете от периодът на езичниците, от 5 до края на 9 век. Черепите от тези гробове са в ярък контраст с келтските от Желязната епоха, които ги предхождали. Докато челото на нордидите от Желязната епоха е изключително наклонено, то при англо-саксонските черепи е доста стръмно и високо. Англо-саксонския тип е дълбоко челюстен, с голямо разстояние от по-ниската зъбна линия до брадичката и с дълъг, наклонен възходящ клон. Черепът като цяло е стръмен едностранно с добре закръглен тила, и често ламбдоидална заравненост, челюстите са умерени до тежки. Носните кости са силно извити. Мускулатурата е дебела и тежка. В сравнение с нордидите от Желязната епоха саксонците имали по-голяма черепна кутия. Средният ръст при различните серии от англо-саксонци варира от 167-172 cm. средно.
     Ютите, които се заселват в Кент, и които идват от полуостров Ютланд изглеждат по-високи. Те запазили своята расова идентичност най-малко до края на 8 век.
Броят на отделните гробища, които датират от най-ранния период на инвазия на саксонците, ни дава жива картина на начинът, по който изглеждат първите саксонски заселници. Едно от тях е гробището в Източен Шефърд, Беркшър, съдържащо 8 мъжки и 12 женски черепа, както и 8 инфантилни и непълнолетни екземпляра. Всички възрастни мъже са около тридесет годишна възраст или по-повече и представляват един класически саксонски вид, като всички са долихокефални. Една от женските принадлежи към същия този тип, и тя е погребана по различен начин от другите жени, с украшения на кон в гроба й. Останалата част от жените са били по-универсални с черепни индекси до 82,4. Те имат по-широки, по-къси носове, някои и прогнатизъм, и по-къси и по-плитки челюсти. Жените изглежда са били съчетание от тези два вида. Въпреки че много от тези разлики може да се дължат на пол и възраст, то други, като основна форма на главата си е типично расова.
     Саксонските нашествия на Британските острови били последвани от тези на датчаните, които започнали набезите си там през 8 век. Датчаните, много от които всъщност са норвежци, завземат части от Англия, но те също така широко нахлуват и в северната част на Шотландия и Ирландия. Много малко от черепите на тези датчани са достъпни за проучване, но те принадлежат почти без изключение към северо-западните нордически типове.Нито една серия от 6 мъже от Оркней, нито от 14 от различни места в Ирландия, се различава от вида на саксонците. По-нататъшното германско нашествие се осъществява от норманите, след пребиваването им във Франция. Западните германци, които нахлуват в Бавария, Югозападна Германия, Северна Швейцария и Австрия, трансформират по-ранните келтски и илирийски региони в постоянни райони на германската реч и култура. Племената, които най-пълно отговарят за това са франките, алеманите, баварците и тюрингите.
     Баварците имали черепен индекс от 75 до 76 при различните серии. Техният ръст е около 168 см., с умерено висок  черепен тип. При повечето, ако не и при всички метричните и морфологичните характеристики напомнят на нордическите им предци, но в няколко от по-малките групи може да се подозира сближаване с келтската форма. Във всяка местна серия обаче, формата на главата остава постоянна, и във всяка от тях има много малко брахикефали. Предците на хесенците, ако можем да съдим по няколко примера очевидно също са така долихокефални, представители на обичайната немска нордическа форма.
     Aлеманите могат да бъдат изследвани с помощта на две основни серии; от Oберотвайл в Баден и от кантона Ааргау в Швейцария. Серията от Баден, която същевременно запазва обичайния германски черепен индекс носи метричния характер на келтските народи, алеманите притежават същия черепен индекс - от 75 до 76. 
   Aлеманските черепи от Швейцария, като група са  високи мезокефали със среден индекс 78, и включват значителен брой брахикефални черепи. Като цяло серията прилича на келтските предшественици на алеманите, но на ръст нарастват средно до 168 см, а черепния индекс на цялата група се понижава постепенно. През 5 век, 50% от алеманите са брахикефали, през 7 век-44%, а през 8 век- 24%. По стечение на обстоятелствата, средния черепен индекс се понижава в течение на този тристагодишен период от 80,2 до 77,5. Така германския елемент, или може би германо-келтската смес, се е увеличил за сметка на по-ранното население, и това нарастване е както ще видим по-късно, предопределя да преобрази някои части на Швейцария.
      Тюрингите, които са ни познати от серия от долината Заале в Германия, както и от други няколко места в Чехия, практикували странния обичай да деформират черепа. Тюрингите са чисто доликокефални. В нито една от тези групи няма брахикефален череп. Може да се заключи, че със сигурност не са от келтски тип.
     Германското усядане в Австрия и Тирол е сложен процес, включващ алемани, баварци, ломбардци и готи. Aлеманите са най-ранния, а баварците са най-важния елемент. В южните части на планината се заселват ломбардци, докато баварците в северните. В същото време, хуните са допринесли монголоиден елемент, разреден чрез смес с гепидите. През 7 век, картината се усложнява още повече от временната славянска експанзия, която може да е оставила човешки следи в някои от долините на Тирол. През всичките тези сътресения, романизираните рейнци все още поддържат етническа си цялост в отдалечени точки, както е видно от оцеляването на езикът им.
Едно проучване на австрийските черепи от германските селища, доказва, че те са били до голяма степен нордически.
Основни расови типове: Курганска нордическа раса, Халщатска нордическа раса, Бореби, Трьондер и Англо-саксонска раса, плюс някои монголоидни елементи.
 
alt
alt
alt
Изображения и скулптури на древни германци
 
alt
Череп на германец от племето суеби
 
alt
Черепи на древни германи от нордически тип
 
Славяните
 
alt
    Славяните, заедно с техните близки съседи и езикови роднини балтийците, излизат сравнително късно на театъра на европейската история. Говорейки архаична форма на Сатенския клон на индо-европейските езици,те почти по чудо успяват да поддържат езиковата си цялост, въпреки широко разпространената асимилационна дейност на келтите, скитите, и германците. Славянския е в много отношения по-близо до първоначалната форма на индо-иранския език, факт, който не може да не да има културно и географско значение.
    Въпреки че всички славянски учени не са в съгласие за местоположението на оригиналната им прародина, становището на Ниедерле има най-голямата тежест. Той проведе изследване в гъсто залесения басейн на река Припят, в северозападната част на Украйна и югоизточната част на Полша. Този район е ограничен на запад от Висла, на юг от горното течение на Днестър, и на изток от великите гори на Полтава. С други думи, славянските предци избягнали загубата на етническата си идентичност от ръцете на скитите и готите чрез заемане на сравнително залесени и заблатени места.
Техните съседи на запад са били германците и келтите, които живеят от другата страна на Висла, докато неразделните финландци се заселили по залесените участъци в близост до изворите на Волга, Ока, и Дон. В началото иранците, езикови роднини на славяните, окупирали равнините на юг и на изток, а траките граничели със славяните в далечната част на планинската верига на Карпатите.
   Подобно на най-ранните иранци и за разлика от скитите, славяните са били прости фермери и пастири. Живеейки в блата и гори, те се били адаптирали към трудните климатични условия. 
На запад славянската експанзия над голяма част от това, което сега е Германия е била заето от германските народи, които скоро преминали към период на източна експанзия, по време на която те германизирали много от новите славянски групи, или чрез сила или чрез мирна асимилация. Няколко острова на славянската реч и култура са оцелели при това движение, а именно, този на вендите в саксонски Шпреевалд. Движението на южните славяни ги завело в Динарската планинска верига зад Долна Австрия, където на определени честоти се заселват в полуостров Истрия на брега на Адриатика, както и в самата Северна Италия. Югоизточно основното тяло се премества по адриатическото крайбрежие, по Динарската планинска верига в Черна гора, и региона Гор в Североизточна Албания. А южното славянско ядро образува  царство  Стара Сърбия, центрирано около Призрен и Скопие. Това ядро се разширява дейността си в Косово поле, където обаче, те губят голяма част от териториите си от турците и албанците. Сърбите, най-важния народ участващ в тази южна експанзия, все още говорят на език, тясно свързан с този на вендите в Германия.
    Движенията на славяните на изток представлява интензивна реокупация на богатите, черноземни територии от края на неолитните времена, тази плодородна ивица от безлесната низина е била любимо пасище и земя за племена и народи от войнствени номади, неблагоприятни за пълното използване на земята за оран. От тази черна земя  източните славяни последват речните корита от Централна Русия на север в горската част на страната, тогава обитавана от финландците. Много от финландците, обаче се славянизират като се смесват със завоевателите си. Трети остават настрана в малки етнически острови, които дори днес са запазили своята финска реч.
    На изток разширяването на славяните не спира с Урал, а продължава постепенно, след прекъсвания от тюрките и монголите в Сибир, докато накрая през 17 век не достига Тихия океан. Славяните са все още по-многобройни и се движат в източна посока. Техният период на разцвет, най-новото индо-европейско разширение, още не е стигнало  своя край.Тъй като славяните продължили практиката на кремация, както в началото на настоящото хилядолетие, скелети от периодът на единството не съществуват, като и тези от ранните векове на разширяване не са в изобилие. Въпреки това, в този случай писмени доказателства предшестващи остеологическите, за многобройните описания на ранните славяни, старателно събирани от Ниедерле, се срещат в писанията на византийци, араби, и персийци. С малки изключения, тези славяни са високи, руси или румени. Те често се бъркат с германците, и този факт засилва вероятността, че те са били предимно със светла пигментация. Само един глас е бил повдигнат за противното, от един евреин на име Ибрахим Бен Якуб, който като прекосява Бохемия през 965 г. сл. Хр. отбеляза, че бохемците са изненадващо с тъмни коси. Ниедерле тълкува това самотно мнение като доказателство, че Ибрахим свикнал или очаквал да види руси славяни, е бил поразен от местния анклав, който не е характерен за славяните като цяло. С оглед превесът на съвременното становище за противното, на мнението на Бен Якуб не трябва да му се дава твърде голяма тежест. 
     Към доказателствата от литературните източници, които описват ранните славяни като нордиди в ръст и пигментация, и осткологията ги определя като такива и в метричен и морфологичен смисъл. Накратко, всички от най-ранните славянски скелетни материали, датиращи предимно от 8 до 11 век са на групи, попадащи в една или повече нордически категории, вече е установено, че са характерни за индо-европейските народи от Желязната епоха.   
      Черепите в Полша, в източната половина, която е включена в родината на славянските народи, преди периода на дисперсия, не са в изобилие. Като цяло по-малко от 40 мъжки черепа могат да бъдат сглобени, а само някои от тях имат пълни измервания. Всички тези черепи са предимно доликокефални, със среден черепен индекс от 73. Сред тези полски черепи са някои особено дълги и големи екземпляри. Те имат тесни лица, а носовете на групата като цяло са напълно лепторине. Като цяло, потомствените славяни от Полша са нордиди, в рамките на обхвата на индо-европейската група.
     Многобройните останки от славянската експанзия в Германия показват ясно физическите типове на нашествениците. Най-важната серия е проучена от Aмус, който е събрал черепите на древните Венди в Мекленбург. Те формират сравнително хомогенна група на високи долихокефали и ниски мезокефали, с умерена височина на свода, неголям наклон на челото, дълги и тесни лица, носове тип лепторине или мезорине, високи очни орбити. Тези стари венди, многофункционално представени от поляците, попадат в непосредствена близост в метрично отношение до келтите и скитите. В междинните части на Германия, особено в Западна Прусия и Померания, старославянските черепи са по-високо- сводести, и по-тесни в това отношение от полските подтипове.
     Славяните, които нахлуват в Щирия между 7 и 9 век са същите като тези в Германия, и попадат в близост до много по-древните келти. Те формират, без съмнение смесена група, като включват и малцинство от кръгли черепни форми. Някои от славянските черепи от Щирия, напомнящи на полския прототип, са изключително големи и мощни. За съжаление нямаме данни, с които да проследим по-нататъшното напредване на южните славяни в Динарските планински райони, а оттам в Стария Сърбия и Косово поле. 
    Черепите на нашествениците, които нахлуват в Русия принадлежат на генерализирани нордически форми, с черепен индекс от 75 до 76, и междинна височина на свода. Украинските черепи от 8 до 9 век сл. Хр. не се различават значително от този общ стандарт, но ранните славянски черепи от Московска област в Русия, датиращи от 11 до 12 век сл. Хр., са в действителност почти чисто доликокефални, със среден черепен индекс от 73.5.
      Като цяло, славянския расов тип, както личи от скелетната серия от Полша, Германия, Чехия, Австрия и Русия е сравнително еднакъв. С оглед на географското си местоположение полската група вероятно представлява почти най-оригиналната форма, а тези които се разширяват на юг и запад абсорбират местните келти и други индо-европейски популации. Славяните, както всички други индо-европейски народи, които ние сме били в състояние да проследим, са били първоначално нордиди, и там няма и намек в ранните им останки, в изследваните региони на числено преобладаващи брахикефални расови добавки, които днес се считат за типично славянски. Въпреки това славяните, които са мигрирали към южната част на Унгария, както и германските гепиди преди тях, се смесват с местен нисък на ръст, с широко лице, и широк нос брахикефален тип, който, исторически съвпада с пристигането на маджарите, които са произлезли от централно- азиатските авари.Повечето от славяните запазват оригиналната си доликокефална черепна форма най-рано до 13, и най-късно до 15 век. По това време, при тези които са обитавали Русия и Централна Европа нараства прогресивно брахикефалността.  Добре документираните серии от Бохемия и района на Москва показват как тази промяна напредва от век на век, така че от нормалния 73 до 75 са се увеличили до над 83 черепен индекс през 19 век. Малко славяни са били пощадени от тази промяна, която е успоредна с тази, която засегва южните германци и други народи от Централна и Източна Европа. В заключение може да се каже, че съвременните славяни до известна степен са загубили расовия облик на своите предци. 
Основни расови типове: Курганска нордическа раса, Балтийска и Източно-балтийска раса, Нео-дунавска раса, и някои судетски елементи.     
 
alt
 
alt
Реконструкция на физическия тип на древните славяни
 
alt
 
Древнославянски черепи от нордически тип
 
   alt
Древнославянски черепи от източно-балтийски тип
alt
Древнославянски черепи от динарски тип