Расите в Третия райх

             Автор: Росен Илиев

   По времето на Третия райх, физическата антропология и евгениката били издигнати в култ. Цяла плеяда учени, антрополози и евгеници (като Ханс Гюнтер, Ойген Фишер, Август Хирт, Фридрих Леман, Егон фон Айкщет и др.), работели по проблема на "расата". В немските училища имало задължителен курс по расология, в който децата били обучавани от най-ранна възраст, в това как да разпознават основните човешки раси.  Правителството финансирало множество експедиции (в Тибет, Централна Азия, Боливия, пустинята Сахара и др.) в търсене на корените на немския народ и следите от него по света. Според основната доктрина величието на един или друг народ, се дължало на съотношението на креативните и некреативните расови елементи в него. Търсела се връзката между постиженията на човешката цивилизация и качествата на човешките раси.

  Основните раси в Германия през този период са шест на брой: Нордическа, Западна, Динарска, Източна, Източно-балтийска и Фалска (по класификацията на Ханс Гюнтер). Около 2% от немското население имало примеси от Монголоидната и Судетската (Южна) раса. В по-малка или в по-голяма степен тези шест основни раси били смесени една с друга. Чистата Нордическа раса (без примеси от други раси) съставлявала 6-8% от населението, чистата Източна 2-3%, и чистата Динарска раса 2-3%.

   Блондините (хора с руса коса, сини очи и светла кожа) съставлявали 31.8% от населението на немския Райх, 19.7% от населението на Австрия и 11.1% от населението на Швейцария. Брюнетите (хора с тъмни очи, коса и кожа) съставлявали 14.05% от населението на Райха, 23.17% от населението на Австрия и 25.7% от населението на Швейцаррия.     Евреите съставлявали 0.8% от населението на Райха преди присъединяването на Австрия и 2.1% след т.н. "Аншлус". Те били разделени в две групи- ашкенази (източни евреи) и сефарди (западни евреи). Сред евреите били представени всички расови групи, като сред ашкеназите преобладавала Предно-азиатската раса, а сред сефардите Ориенталската.

     През този период от  историята на Германия, подобно на индийското, и немското общество било разделено на расови касти. Това разделение било подкрепено от приетите през 1935 г. т.н. "Нюрнбергски закони за защита на немската чест и кръв". Според тези закони на върха на кастовата йерархия стояла Нордическата раса, следвана от Фалската, Динарската, Източната, Западната и Източно-балтийската. Евреите, славяните (въпреки, че древните славяни също били арийци, но през вековете претърпели множество антропологични трансформации, поради силното монголоидно влияние), циганите, негрите и монголоидите (с изключение на тибетците и японците, които имат лек нордически примес) били изключени от кастовата система и респективно от обществото. Мишлингите (хората от смесени бракове) заемали междинно положение между представителите на „висшите” и „нисшите” касти. В кастовата система били включени и представители на други народи, които имали преобладаващо нордически "арийски" вид (най-вече за голяма част от хърватите, за които немските учени твърдели, че са абсорбирали готите). Смесените бракове между хора от кастовата, с хора извън кастовата система, били забранени. Хората извън кастовата система били лишавани от гражданство и респективно от права и свободи.  

   Всички тези мерки и закони се опитвали да „облагородят” немското общество, както и да отстранят и намалят „чуждородните” и „дегеративни” елементи в него. Селекцията целяла да увеличи нордическия (арийски) елемент сред немското население. Например за членове на „Черния орден” СС били приемани само представители на Нордическата и Фалската раса, както и кръстоските между тях. Те не можели да се сношават и женят с която и да е жена, а само с такава избрана от управителния орган на СС. Тя трябвало да бъде представителка на гореспоменатите две раси. Разбира се в СС се допускали и хора с примеси от други раси, но те имали по-нисш статут.

Счита се, че за дванадесет- годишното управление на националсоциалистите чрез тази изкуствена селекция са родени над 80 000 деца, в специално учредени за това болници. Те трябвало да бъдат елита на едно ново общество, в което „расовият произход е  всичко”. 

Нордическа раса

alt

Фалска раса

alt

Източно-балтийска раса

alt

Западна раса

alt

Динарска раса

alt

Източна раса 

alt

 

Физически признаци на шестте основни расови типа в  Третия райх 

Характеристика Нордическа раса Западна (средиземноморска) раса  Източна (алпийска) раса Динарска раса  Източно-балтийска раса Фалска раса
Ръст висок, строен  нисък, строен нисък, набит  висок, строен нисък, набит  висок, строен
Крака дълги дълги къси дълги къси дълги
Череп  дълъг, издължен  дълъг, издължен къс, кръгъл  къс, кръгъл къс средно дълъг
Лице дълго, издължено дълго, издължено широко, кръгло дълго, издължено широко  късо,широко
Чело  тясно, наклонено назад  наклонено, по-изпъкнало  широко наклонено назад наклонено назад  умерено наклонено
Нос  дълъг, тесен, с висока основа  дълъг, с висока основа  малък, чип, с ниска основа   голям, масивен, с висока основа  малък, с плоска основа прав, леко вдлъбнат
Устни тънки  леко удебелени леко удебелени дебели тънки тънки
Брадичка тясна, ъглова, изпъкнала  тясна широка широка, висока кръгла
масивна, широка
 
Меки части  постни  постни  пълни месести плътни месести
Кожа  млечно-розова мургава  светла  малко по-тъмна светла светла
Коса  права, мека, руса, вълниста, гладка мека, тъмна, къдрава  твърда, тъмна тъмна, гъста, къдрава твърда, руса или светло-пепелява  права, руса или светло-кестенява
Очи  светли, сини или сиви  кафяви кафяви кафяви   светло-сини, сиви сини или сиви
Общ вид висок, физически развит, светъл  нисък, тъмен нисък, тъмен, набит  висок, строен, тъмен  нисък, едър, светъл 
висок, едър, светъл
 
Движение, походка  сдържана, спокойна импулсивна, оживена  тромава cпокойна, уверена спокойна  спокойна 

alt

Расов тип Брой представители сред населението (приблизителни стойности)
Нордическа раса 40 000 000
Източна раса 16 000 000
Динарска раса 12 000 000
Фалска раса 6 400 000
Източно-балтийска раса 4 000 000
Западна раса
1 600 000
 

alt

Карта.1 Разпространение на Тевтонските (нордически) народи 

alt

Карта.2 Разпространение на Нордическата раса

alt
Карта.3 Разпространение на Източната раса
 
alt

Карта.4 Разпространение на Динарската раса

alt

Карта.5 Разпространение на Източно-балтийската раса

alt

Карта.6 Разпространение на Западната раса

alt

Карта.7 Разпространение на русите и синеоки хора в Райха

 

alt

Карта.8 Разпространение на хората в Райха с кафяви очи и кестенява коса 

alt

Карта.9 Индекс на тъмнотата в Германия

alt

Карта.10 Черепен индекс в Германия