Самоеди

 Автор: Росен Илиев

alt

 

Самоедите

    Източно от териториите на лапите, по бреговете на Колския полуостров живеят самоедите. Лапите обаче са много по-древен народ, докато самоедите живеят там от няколко века. Една част от самоедите живее на Колския полуостров, а друга по протежение от 5000 км между Бяло море и река Енисей, а трета между реките Енисей и Оби. Това самоедско ядро, все още населява сибирската прародина. Всички те говорят на диалекти от уралската група. Самоедите са доста близки с угро-фините, и донякъде с тунгусите, монголите и тюрките. Друга част от самоедите, тюркизирана в езиково отношение, населява Южен Сибир, в руските райони на Енисейск, Томск и Иркутск, както и в Монголия. Там са познати под имената:сойоти, караги и урианки. Те са по-многобройни от останалите самоеди. Без съмнение най-ранната история на самоедите, както и развитието им като етническа и лингвистична група е свързано с региона на планините Алтай, основен център та алтайско-говорящите монголоиди. Тяхното разпространение към Сибир и към Арктическия пояс на Европа, донякъде може да се счита за феномен. В Централна Азия тюркизираните самоеди са относително чисти монголоиди, принадлежащи към бурятско-монголската разновидност, от която произлизат и аварите.    Тези самоеди, които живеят в Европа принадлежат към същият расов тип, но с малки модификации. Краниологично те са подобни на лапите, но скелета им е по-широк и по-дълъг, както и с по-монголоидна структура на скулите. Средния ръст на самоедите възлиза на 157 см. Подобно на лапите, самоедите са ниски на ръст, но с относително дълги тела. Те са брахикефали, с лицев индекс юрипросопик и носов индекс мезорине.    Въпреки монголоидния характер на самоедите, лесно можем да видим техните плоски и кръгли лица, обърнати устни, носът с нисък корен, за които не може да се каже, че са чисто монголоидни. Фотографиите на самоедите показват наличието на  частично европеидни черти. Около 30 % от самоедите имат светли или смесени очи, и почти същия процент от средно кестенява до руса коса. Както при лапите жените имат по-тъмни очи и коса от мъжете. Пигментацията варира в процентът на смесване с европеидите. Това смесване може да се обясни по три начина:

1.     от характеристиките на ранните немонголоидни черти, произлизащи от предците на урало-говорящите.

2.     при контакти с централно-азиатските нордиди, осъществени преди заминаването на самоедите за Европа.

3.     при смесване с угри, фини, славяни и др. в Западен Сибир и Северна Русия.

alt