Метрични характеристики на човека

Вид на брадата

alt

Областта на устните

alt

Ортогнатия, ретрогнатия, прогнатия

alt

Форма на косата

alt

Оплешевяване, етнически особености (народите от Предна Азия)

alt

Оплешевяване, етнически особености (северноевропейски и централноевропейски народи)

alt

Оплешевяване, етнически особености (гръко-романски народи)

alt

Степен на надвисване на фиксираната част на горния клепач: а- силно, б-умерено, в- отсъствието на надвисване

alt

Позиция на гънките на горния клепач: A-представителите на бялата раса, и б-представителите на монголоидната раса.

alt

Форма на челото

alt

Форма на веждите

alt

В зоната около очите

alt

 

alt

 

alt

Трите основни форми на носа: широка (закръглена-а), тънка (заострена-в), средна стойност между тях (б)

alt

Варианти на основата на носа

alt

Зависимост на формата на носа от носните кости и хрущяли

alt

 
Расови различия в структурата на носните отвори на черепа
 
alt
 
Ъгловото отстояние на ушната мида
alt
 
Форма на ушната мида
alt
 
Ширина на брадичката
alt
 
Варианти на формата на брадичката
 
alt
 
Разновидности на брадичката
alt
 
Дебелината на устните: I-тънки II-средни III-дебели IV-обърнати
alt
Контурите на горната устна в профил
alt
 
Расовите различия в структурата на лицевите мускули
 
alt
 
Расови различия във формата на носа
alt
 
Лицев ъгъл
alt
 
alt
 
Форма на лицето
alt