Ливанците

Автор: Росен Илиев

 

alt

     Ливанците са арабо-говорящ народ живеещ в Близкия изток. Те имат среден ръст от 167 см и средни пропорции на тялото. Черепните и лицевите им дименсии са идентични с тези на повечето брахикефални групи сред анадолските турци. Те се много близки и с гегите от Северна Албания, като носът им е малко по-къс (55 мм дължина и 35 мм ширина, носов индекс 63). Повечето ливанци имат мургаво-бял цвят на кожата, въпреки че 20% имат розово-бяла кожа, подобна на тази на повечето северни европейци. Около 50 % имат черна коса, а останалите тъмно-кестенява. 83 % от населението има кафяви очи, 12 % смесени и само 5 % сини. Косата обикновено е вълниста, често с мека структура, а окосмяването по брадата и тялото са обилни. При 77 % от случаите веждите са много дебели. 53 % от ливанците имат изпъкнал носов профил. Челото обикновено е леко наклонено, а скулите са умерено развити. Ливанците принадлежат към Ориенталската раса, морфологичен тип, срещащ се в Палестина и Северна Арабия. Брахикефализирането им е в следствие на алпийско влияние (привнесено най-вече от кръстоносците). Те се различават от брахикефалите от Анатолия по две характеристики: едната е притежанието на черна коса в половината от групата, а другата наличието на чисто кафяви очи. Ливанците с тъмно-кафяви очи и черна коса са по-ниски на ръст, с по-дълги черепи и с по-тесни лица от населението като цяло. Блондините или близките до блондини са по-високи на ръст, с по-дълъг череп и с по-тесен нос. Присъствието на тези блондини е атестат за нордически примес сред ливанския народ.

   Изчислено, е че 80 % от съвременните ливанци са потомци на древните финикийци.