Биологични и ментални различия между расите

Капацитет на мозъка по расови групи 

Расова група

Капацитет на мозъка в см ³

Нордически европейци

1487

Източни азиатци (китайци, тайванци, японци, корейци)

1416

Европейци (средно)

1369

Югоизточни азиатци

1332

Тихоокеански островитяни

1317

Южни азиатци и северни африканци

1293

Африканци

1282

Аборигени

1225

 

Капацитет на мозъка по етнически групи 

Етническа група Обем на мозъка в см ³
Германци 1475
Англичани 1573
Англо-американци 1475
Средиземноморско семейство 1376
Келтско семейство 1426
Индостанско семейство 1310
Семитско семейство 1310
Нилско семейство 1310
Китайско семейство 1344
Малайско семейство 1409
Полинезийско семейство 1360
Перуанско семейство 1229
Мексиканци 1294
Диви индианци 1376
Местни африканци 1360
Афроамериканци 1344
Хутентотско семейство 1229
Аборигени 1229

alt

Черепи на европейци, негри и  маймуните, от Кларк Нот, Types of Mankind (Philadelphia, 1854)

 

Разпределение на Нобеловите награди по расови групи

Расова група

Дял (в %)

Индо-европейци

71

Смесени раси

14

Азиатци

7

Семити

6

Негри

2

 IQ резултат по расови групи

Расов тип Среден IQ резултат
Нордическа раса 105
Източни азиатци 103
Останалите европейци 99
Инуити 91
Югоизточни азиатци и американски индианци 87
Тихоокеански островитяни 85
Араби 84
Аборигени 62
Бушмени и пигмеи  54