Антропология на италианците

alt

alt

alt

Блондизъм в Италия по Биасути 

alt

Черепен индекс 

alt

Черти Север Юг
Руса коса 15% 6%*
Черна коса 25% 30%
Сини очи 65% 56%
Тъмна кожа ~50% >50%
Среден ръст 168 cм 165 cм
Черепен индекс 83.5 79

Лицеви характеристики

- Минимум фронтал- 106 мм

- Бизогоматик- 140 мм

- Бигониал- 108 мм

- Пълна височина на лицето- 121 мм

- Горна височина на лицето- 70 мм

- Лицев индекс- 86.4 (мезопросопик)

- Горен лицев индекс- мезене

- Дължина на носа- 54 мм

- Ширина на носа- 36 мм

- Носов индекс- 67 (лепторине)

Основни морфологични типове сред италианците:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt