Антропология на иберийците

alt

Испанците
 
- Ръст - варира от 161 см до 168 cm в зависимост от региона
 
- Дължина на черепа- 191 мм
 
- Ширина на черепа- 150 мм
 
- Височина на черепа- 126 мм
 
- Черепен индекс - доминират мезокефалните показатели, с изключение на Северозападния район, където превишава индекс 80
 
- Минимум фронтал- 105 мм
 
- Бизогоматик- 133 мм
 
- Бигониал- 102 мм
 
- Пълна височина на лицето- 120 мм
 
- Горна височикд кд .ршейф- 73 мм
 
- Лицев индекс-  90.2
 
- Дължина на носа- 56 мм
 
- Ширина на носа- 33 мм
 
- Носов индекс- 59
 
- Носов профил- 72%- прав, 15%- изпъкнал, 13%- вдлъбнат
 
- Коса - 29% - черна, 68% - тъмно- кестенява и кестенява, 3% - руса коса
 
- Очи - 68% - кафяви, 18% - светли (сини), 14% - тъмно- кафяви
 
- Цвят на кожата - 46% - тъмно -зехтинов, 54% - с бели и розови нюанси
 
 
alt
 
Андалусците
 
- Ръст- 166.5 cm
 
- Височина в седнало положение - 50.6 cm
 
- Бигониал - 102, 4 мм
 
- Очи - 60% - кафяви и тъмно- кафяви, 30% - леко смесени, 10% - светли.
 
- Цвят на кожата - 80% - тъмно- маслинен, 20% - розови и бели нюанси.
 
- Коса - 60% - тъмно- кестенява, 30% - черна, 10% - светла и червена. Само един човек от изследваните е с пепеляво- руса коса
 
- Форма на косата - 1 / 2 – са с права, 1 / 3 - вълнообразна, 1 / 6 - къдрава. 6 човека са с къдрава коса, което може да се дължи на малко негроидно влияние.
 
- Нос - 18% - изпъкнал, 15% - вдлъбнат; 67% - прав
 
- Лице - ортогнатно. Прогнатизъм практически не се среща.
 
- Тил - 98% - изпъкнал, 2% - плосък.
 
      В общи линии, почти всички са с чисто средиземноморски характеристики - негроидно влияние не е открито със сигурност.
   Преобладаващия морфологичен тип сред испанците е Грациалния медитеранид, но той е представен от набор от вариации. Също така на север и на юг се срещат Атланто-медитерански варианти, в Галисия, Кантабрия и - алпийски, а в Централна и Южна Испания се среща тип, с масивна физика, къс вдлъбнат нос и квадратно лице [берид], подобен на вида често срещан сред берберите от Aтласките планини.
 
Примери за испанци:
 
alt
 
 
 
alt
 
 
Португалците
 
Може да бъдат разделени на две зони: Северна (с германско влияние, наблюдавано само в северната част) и Южна (берберско влияние, наблюдавано само в южната част)
 
- Цвят на кожата - 45% - тъмен, 45% - розов и черен, 10% - розови нюанси и бяло.
 
- Коса - 68% - тъмно- кестенява и светло- кестенява, 2% - русаи червена, 30% - черна.
 
- Очи- 7% - светли (синьо), 15% - смесени, 78% - кафяви и тъмно- кафяви.
 
- Ръст - 162-165 см (средно) 158-160 см (в централните райони), 162 см (на юг и север)
 
- Дължина на черепа- 194 мм
 
- Ширина на черепа- 147 мм
 
- Черепен индекс - 76, 4. Диапазони 74-77 в зависимост от региона. Най-дългоглавите са съсредоточени в северозападната част. Най-нисък черепен индекс - 73 (в Брагансa).
 
alt
 
 
Населението на Сан Педро, селище в Браганса, Moнтес Tрас
 
    Тези хора са най-дългоглавото население в Португалия. Ръстът им е  малък, средно- 163 см, височина в седнало положение - 51.9 cm. Дължината на черепа е около 193 мм, а ширината е около 141 мм, докато височината му е 122 мм. По този начин размерът на черепния индекс е 73,3, което е доста ниска стойност дори и за Северна Африка. Лицето е късо (119 мм) и тясно (133 мм), а бигониала е сравнително голям - 105 мм. Пропорции на носа - 55 мм на 35 мм, което е типично за средиземноморците. Носовия индекс е 67 - умерено лепторине. В почти всички случаи, носът е прав. Кожата е с тен, косата – тъмно- кестенява, а очите - кафяви. Няколко души от тази група имат нордическо влияние, което се проявява в по-висок ръст и смесената или светла пигментация на очите.
     Другите местни популации от крайбрежните райони на Северна Португалия са метрично подобни с испанските популации. Някои от популациите, например, са повече блондиди и с масивни черти на лицето (бизогоматик = 133 mm, 108 мм = бигониал). Произхода на тези белези не е известен. Също така беше отбелязано, че португалците, както и андалусците имат по-масивни черти на лицето, отколкото другите средиземноморци, като са сравними в това отношение с някои популации на берберите.
     Несредиземноморските елементи сред португалското населението са редки и незначителни. Има малко нордически елементи пръснати из страната, но концентрирани на север. Следи от динарски примеси може да се намерят по северното крайбрежие. Срещат се и малки негроидни примеси, най-вече в големите градове.
 
    Примери за португалци:
 
alt
 
alt
 
alt
 
Баските
 
- Ръст - 165 см
 
- Дължина на черепа- 186 мм
 
- Ширина на черепа- 143 мм
 
- Черепен индекс - 77
 
- Бизогоматик- 129 мм
 
- Очи - 22% - светли (сини), 44% - смесени, 34% - кафяви и тъмно- кафяви.
 
- Коса  - 7% - черна, 77% - кестенява и тъмно- кестенява, 16% - светла и светло- кестенява.
 
- Пигментацията на испанските баски е малко по-тъмна от тази на френските, но малко по-светла от тази на испанците.
 
- Нос - 46% - изпъкнал, 54% - прав
 
Баските са най-загадъчния народ в Европа. В расово отношение те са напълно идентични с останалите европейци, но по отношение на генетиката и лингвистиката те са коренно различни.
 
Примери за баски:
 
alt
 
     Като цяло баският череп е подобен на британските черепи от Желязната епоха и на черепите на лондончани от 17-ти век.
Баските са специфичен вид, особеностите на който са правото, но леко наклонено чело, малката или отсъстваща носна кухина, тънкия и често орлов нос, широкото чело, много тясната триъгълна форма на лицето, малкия бигониал и тясната и остра брадичка.
 
alt