Расови класификации

Расови класификации

Човешките раси по Гловатски

Европейските подтипове от Ренато Биаутси

Класификация на европейските раси по Бертил Лундам

Класификация на европейските раси по Ханс Гюнтер

Класификация на европейските раси по Съветски модел

Класификация на основните расови типове по света

Класификация на расите по Карлин Кун

Класификация на човешките раси по В.Тишкова