Норик

 

 
   Терминът Норик, въведен от Лебцелтер, произлиза от „Noricum”, по името на древната римска, разположена в планините на съвременна Австрия, където модерния расов тип Норик се среща в най-голяма честота.
   Френският антрополог нарича този расов тип Суб-адриатически.
   Норик представлява кръстоска между халщатски и динарски елементи. Карлтън Кун спекулира, че този тип не дължи произходът си на нордически и динарски черти, а всъщност на динаризацията на нордическото население, чрез смесване с алпиниди. Хипотезата на Кун лежи върху идеята му, че нордидите са основно депигментирани средиземноморци.
  В много отношения, Норик представлява рус динарски вариант. Характерните му черти традиционно се свързват с Динарската раса: изключително дълъг, висок и изпъкнал нос, голяма брахикефалност, и средно висок ръст. Норикският тип не винаги показва тези силно изразени динарски черти, като понякога носът е по-малко изпъкнал, черепния индекс е по-нисък (82-85), а ръстът по-малък, в случаите, в които преобладават нордическите черти.
Норик, са подобно на динаридите, планооксипитални. Това означава, че оксипутът на черепа, е разположен от форамен магнум до ламбда, и е по-скоро прав, отколкото крив или изпъкнал.
   Норик са блондини, типични нордиди по отношение на пигментацията. Косата обикновено е от умерено кестенява до златно руса, а очите са светли или светло-смесени, като и кафявите тонове не са рядкост.
   В районите, където динарските елементи преобладават, пигментацията върви към по-брюнетна посока.
 Съвременната „норикска” расова зона е разположена предимно в Австрия и Швейцария, като територията с най-голяма концентрация се разполага източно и южно от Северна Франция- територията на суб-нордидите, през Швейцарските Алпи, и към брюнетната динарска расова зона в Северна Италия и Балканите.
Във Франция е смесен с на юг и с нордидите в териториите на север. В Южна Германия се среща в комбинация с алпиниди, Бореби, и други елементи.
  Индивиди принадлежащи към расов тип Норик се срещат в повечето страни, където има относително чисти нордиди и динариди.

Разпространение на расов тип Норик сред европейското население

Страна

Дял от населението (в %)

Австрия

35

Швейцария

30

Франция

30

Германия

15

Чехия

15

Словакия

15

Страните от бивша Югославия

10

Румъния

7

Русия

5

Украйна

5

Полша

5

Беларус

5

Албания

5

България

4

Англия

2

Унгария

2

Ирландия

2

 
Примери за Норик: