Халщатски нордически тип

 

  Халщат е името на австрийското село, в околностите на което са открити човешки скелетни останки, кореспондиращи с класическия нордически тип.
   Халщатският нордид е познат под много имена:
- Готски тип (Лундман; във връзка с шведския регион Готланд („земя на готите”)
- Норьонски тип (Шрайнер; в превод от норвежки „викингски тип”)
- Скандо-нордид (Лундман; също така се изпозва и в по-широк смисъл)
- Йостердалски тип (Халфдан Брин; Йостердален е голяма долина в източна Норвегия)
   Халщатската нордическа раса се смята за „класически” нордически тип, метрично идентичен с оригиналния централно-европейски тип, запазен в скелетните останки от Желязната епоха. В най-общи линии представлява грациализиран вариант на древния Кургански нордид. Смята се за относително несмесен.
  Типичният Халщатски нордид е лептосомен- висок и строен, с относително дълги стъпала и късо тяло, средно широки рамене и сравнително къси ръце. Той е висок и строен тип, като случаите на наднормено тегло са рядкост. Сексуалният диморфизъм (разликата в размерите между мъжете и жените) е незначителен.
    Формата на лицето е овална до леко ромбоидна, с тясно, понякога наклонено чело, но в много по-малка степен в сравнение с Келтския нордид. Надочничните дъги са представени, но рядко са развити. Носовата депресия е умерена, докато носът е с типично паралелен наклон спрямо челото, предимно прав или леко вдлъбнат, с висока честота и на „гърбави” форми. Носовият индекс е лепторине, и обикновено има забележителен преход от носовия скелет към меките части на носа.
    Долната челюст е дълга и дълбока, с добре развита брадичка, като разстоянието от долните зъби до брадичката често е забележително. Гониалните ъгли са сплескани и често незабележими. Маларите са малки и типично сплескани отпред, а зигоматичните арки в известен смисъл излизат навън. Устата е малка, а устните са много тънки.
Средният черепен индекс на съвременния Халщатски нордид е ниско мезокефален (ч.и. около 77), въпреки че долихокефалността сред отделните индивиди не е рядкост. Главата погледната отгоре, изглежда като издължен овал, понякога сплескана от двете страни. Погледната отзад изглежда ромбоидна или ректангуларна.
Кожата, розово-бяла на цвят, е тънка, с типично нежна структура. Тази тънкост оказва влияние върху изпъкващите костни части на лицето и прави мускулите на тялото да изглеждат по-релефни. Костите на Халщатския нордид, и на нордическата група като цяло, са малки в сравнение с кроманьонските разновидности.
   Цветът на косата на Халщатската нордическа раса е характерен, почти изцяло рус, с пепеляво-руси тонове в 1/3 до 1/2 от случаите, докато останалите имат златно-руса до умерено кестенява коса. Рижавостта напълно отсъства. Има и малко малцинство от брюнети, които антропологично са нордиди, но тази по-тъмна пигментация не е задължително да служи като индикатор за ненордически примес.
Нордическото око е типично светло-смесено или синьо, с голямо малцинство от чисто светъл цвят. Тук също има малцинство с тъмна пигментация на очите.
   Халщатският нордически тип се среща в най-голяма концентрация в южните шведски равнини, и големите долини и низини на югоизточна Норвегия. Извън тези райони, които Карлтън Кун описва като „убежище на класическата Нордическа раса”, ненордическото (предимно с кроманоиди) смесване се увеличава стремглаво, като има и нечисто преобладаващо халщатско население.
   Този тип е смесен с по-широкоплещестите, по-грубовати кроманоиди в Дания, Северна Германия, и страните от Беналюкс (Дало-фалид, Бореби), като е представен в по-ниски честоти и в Британските острови, където родствения Келтски нордид е по-често срещан.
  Халщатският нордически тип е изключително свързан с древните германски миграции, а индивиди принадлежащи към Халщатската нордическа раса се срещат навсякъде, където е имало традиционни германски поселища.

Разпространение на Халщатския нордически тип сред европейското население

Страна

Дял от населението (в %)

Швеция

70

Норвегия

30

Дания

20

Финландия

15

Литва

15

Латвия

15

Естония

15

Холандия

10

Англия

8

Полша

5

Италия

5

Австрия

5

Гърция

5

Шотландия

5

Германия

4

Румъния

3

Франция

2

Унгария

2

България

2

 

Примери за Халщатски нордид: