Горид

 

 Горидът е хибриден антропологичен тип, представляващ кръстоска между Балтид и Алпинид. Познат е също и под името Централно-подднепровски тип.
 Горидът се характеризира със среден ръст и набито телосложение. Черепът е къс (брахикефален), със слабо изпъкнал тил и умерено наклонено чело. Лицето е средно дълго (мезопросопик) и сравнително широко. Носът има права или вдлъбната форма, с ниска основа. Кожата има розово-бял-жълт оттенък, а косата е кестенява до руса, с права или вълниста структура. Пигментацията на очите варира от кафява до светло-смесена.
 Горидът е разпространен в Източна Европа- Украйна, Полша, Беларус и Молдова, т.е. навсякъде където алпийските и балтийските расови елементи съжителстват заедно.
 
Примери: