Бореби

 

 
   Бореби е името на датското село и археологичен пласт, където са открити големи брахикефални черепи, датирани към периода на Горен Палеолит.
 Бореби е нередуциран, брахикефализиран, и депигментиран кроманьонски тип от Горен Палеолит, свързан с Дало-Фалид и Брюн от една страна, и Алпийската раса от друга. Частичният процес на „алпинизация” се дължи на еволюционните връзки с последната. В южната и югозападната граница с напълно алпинизираните централни европейци, има голям брой местни смесени типове, такъв като белгийския „Валонски” тип. 
Валонски тип
   Бореби е познат още и под следните названия:
- „Рус брахикефал”
- „Източно-балтийски тип”
- „Финоид” или „Фино-Лапоид”
- „Яеренски тип”
- „Нордалпиноид”
   Съвременният тип Бореби исторически произхожда от древното рибарско население от крайбрежието на Северозападна Европа. На много места, като норвежката крайбрежна провинция Яерен, Бореби са измежду първите хора, които се заселват за постоянно, по време на късен Мезолит. По време на древните германски миграции Бореби едва не бива изтребен, но оцелява, и бива асимилиран от германските племена.
   В наши дни Бореби съществува в чист вид само в Яерен и в остров Фемарн (близо до германското крайбрежие). Навсякъде другаде е силно смесен с други елементи.
  Расов тип Бореби се характеризира с огромно тяло и глава. Той е висок до много висок на ръст (но обикновено в по-малка степен от Дало-Фалид), мускулест, и обикновено доста тежък. Пикниморфните черти са често срещани дори и сред жените, които често имат набита структура.    Черепът на Бореби има брахикефална форма (ч.и. 82-84), а тилът е вертикален и често леко плосък. 
Череп на Бореби
   Темпоралните кости са леко извити. Челото е широко и доста високо, но леко наклонено. Лицето на Бореби има типична квадратна форма, с много добре развити бизогоматик и бигониал, а сред жените и кръглите „алпино-подобни” лица са често срещани. Лицето обикновено е късо (юрипросопик), широко, и понякога плоско, със силен ортогнатен профил. Челюстта е доста дълбока, а надочничните дъги са с умерен размер. Носовият профил е прав в около 5/6 от случаите, а останалите са с вдлъбнат. Изпъкналият носов профил не е характерен. Носовият индекс е мезорине до лепторине.
   Цветът на косата е златно рус до светло или умерено кестеняв. Като цяло цветовите гами на косата варират от пепеляво руси до тъмно кестеняви, като вторите се срещат в 30% от случаите. Сините очи са мнозинство, но смесените и сиво-сини очи също са често срещани.
  Центърът с най-голяма концентрация на Бореби лежи между южната част на полуостров Ютланд (Дания) и Северна Германия. В средата на тази зона се намира остров Фемарн, който е дом на Бореби население с екстремни черепни дименсии (Фемарнски тип). 
Фемарнски тип
   Бореби е основен елемент в цялата северно-германска равнина, а втори център, който днес в по-голяма или по-малка степен е изчезващ, е разположен на югозапад, в района на Щутгарт. В Белгия Бореби е смесен предимно с алпиноиди, а в Норвегия със Страндид (оцелял от Горен Палеолит по-алпинизиран и значително по-тъмен кроманоиден тип).
Страндид

Разпространение на расов тип Бореби сред европейското население

Страна

Дял от населението (в %)

Дания

40

Белгия

35

Германия

25

Исландия

22

Холандия

20

Норвегия

10

Швеция

10

Ирландия

9

Шотландия

4

Англия

3

Франция

3

 
Примери за Бореби:
 
Дания
Германия
 
Швеция