Англо-саксонски расов тип

   Автор: Росен Илиев

Както се подразбира от името, този тип е свързан с представителите на тези западни германски племена, представени от англите, саксите, и ютите, които през 5 век нахлуват в Британските острови. Друго негово име е „стар германски тип Райхенгребер”.

   Англо-саксонският расов тип представлява смес между Халтщатския нордически тип от Желязната епоха и кроманоидни елементи, плюс вероятно допълнителни кургански елементи. Влиянието на Бореби или други подобни брахикефални елементи е от второстепенно значение.
  Англо-саксонският тип е висок, широкоплещест, с големи глава и лице, като ръцете и стъпалата също са с големи дименсии. Лицето е дълго (лептопросопик), като маркиращия скелетен релеф понякога му придава грубоват и ангуларен вид. Носът е дълъг, силно лепторине, обикновено с прав, но и с малцинство от вдлъбнат профил. Устните, подобно на Халщатския нордид, са относително тънки.
   Англо-саксонският расов тип е висок мезокефал (черепен индекс 78-80), но и с малцинство от брахикефали, вероятно рефлектирано от кроманьонските черти. Челото е високо, надочничните дъги големи,а челюстта е изпъкнала. 
   Навсякъде където типичните кроманьонски черти са видими, основните дименсии са по-големи, и по-груби от нордическите.
  Англо-саксонският цвят на косата варира от златно рус до средно кестеняв, като втория се явява мнозинство. Пепеляво-русите тонове са рядко срещани. Има и малционство с тенденция към рижавост, но в много по-малка степен в сравнения с трьондерския тип, с който англо-саксонския е сравняван в много аспекти. Очите са сини или светло-смесени.
 Англо-саксонският расов тип в наши дни е най-разпространен в Британските острови, и особено в Югоизточна Англия, където са представени потомците на германските племена, нахлули в тази част на Римската империя през 5 век. Тези германи въвеждат в Британските острови своят език, култура, и идентичност, които са оказали огромно влияние и върху съвременния свят.
  Подобен и близък тип (Фритерпианския) се среща и отвъд Ламанша, в Холандия и Фризия, където германските нордически заселници се смесват с местното кроманьонско население. Фризия и прилежащите й територии все още се свързва с фризийските племена, и роднините им англите и саксите, повечето от които принадлежат към този алтернативен нордически тип.
  Благодарение на множеството британски изселници, англо-саксонския тип е пренесен и в Северна Америка, Австралия и Нова Зеландия.

Разпространение на англо-саксонския расов тип сред европейското население

Страна

Дял от населението (в %)

Англия

15

Шотландия

10

Холандия

10

Германия

5

Дания

5

Ирландия

2

Примери за англо-саксонски расов тип:

alt