Реконструкция на аркаимците

    Аркаим е най-старото открито досега селище на протоарийците. По-долу е направен опит да се реконструира физическия облик на неговите жители.

alt

Принцесата от Кизилската могила (2-ра половина на III хилядолетие пр. Хр).

alt

alt

alt

alt