Композиционни портрети

Композиционни портрети

"Западна Европа" (Великобритания, Ирландия, Португалия, Испания и Франция)

alt

"Северо-Западна Европа" (Скандинавски страни, Великобритания, Ирландия, Северна Франция, страните от Бенелюкс, Германия)

alt

"Северна Европа" (страните от Скандинавия, Финландия, страните от Прибалтика, Северна Русия, Полша, Беларус)

alt

"Юго-Западна Европа" (Франция, Испания, Португалия, Италия, Швейцария)

alt

"Централна Европа" (Германия, Източна Франция, Северна Италия, Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Полша, бивша Югославия, Унгария)

alt

"Юго-Източна Европа" (бивша Югославия, Албания, Гърция, Южна Италия, България, Турция, Румъния, Молдова, Унгария)

alt

"Западно Средиземноморие" (Испания, Португалия, Южна Франция, Италия)

alt

"Русия"

alt

Известни личности (актриси, модели, политици, водещи)