Антропологически реконструкции

Антропологически реконструкции

Археологът Наталия Данлико показва реконструкция - глава на скитка.
  alt

alt

Антропологична реконструкция назлатния войн, направена в Московския Музей в лаборатория на М. Герасимов. II-III век, Актау, вероятно хун.
 

alt

Актау- Скулптурна реконструкция на черепа на жена от скитската могила, погребение от платото Укок, Южен Алтай, V в. пр. Хр.  - "Алтайската дама."

alt

Скит

alt

Скит 
alt

Комаровска могила. Скит. 

alt

Скити

alt

alt

Килур — царски скит, II в.пр.н.е. 
alt
Сармат

alt
alt

Господин "Ак-кюн". Рекострукция на древен тюрк. Алтай. 

alt
alt

Тимур (Тамерлан) – средневековен монголски завоевател. XIV век. 
alt
Шахрух – син на Тимур. XV век. 
alt

Жители на антична Месения 
alt

Неандертало-негроиден мъж приблизително на 25. 

alt

Один като вариант на Homo neanderthalensis. 
alt
alt

Реконструкция на норвежец от университет в Лондон, ръководител на Йорк, 10-11 век.
alt

alt

Физическите типове сред микенските гърци
alt

Реконстукция на кроманьонеца по МакГрегър

alt

Волжски българи

alt

Българка (Татарстан)

alt

Физически тип на скитите

alt

Физически тип на кушаните

alt

Кроманьонци. Реконструкция  на М. М. Герасимов по черепи, намерени в Крим

alt

alt

Физически тип на хората от Андроновската култура(Южна Русия)

alt

alt

Физически тип на хората от Абашевската култура (Южна Русия)

alt

Реконструкция на протоскит или кимерианец

alt

Реконструкция на древните угро-фини

alt

alt

Девойка от славянското племе вятичи

alt