Природни системи в атмосферата

 

 
     Типовете въздушни маси се формират в зависимост от принадлежността им към основните климатични пояси и от характера овлажнението. Във връзка с това се разграничават основни типове въздушни маси , които се наричат по съответните названия на основните климатични пояси- Арктични, Анарктични, Умерени, Тропични и Екваториални.
Има и преходни зони, в които циркулират въздушни маси, които проникват и в единия и в другия пояс.
      Всички основни типове въздушни маси (освен екваториалните) се поделят на два подтипа-морски и континентални.
Тази подялба е в зависимост от самата постилаща повърхнина и местата където се формират въздушните маси.
Типове климат
       В съответствие с класификацията на Алисов в различните климатични пояси се формират следните основни типове климат:
      -Екваториален пояс – разположен е в екваториалните ширини до 8º северна и южна ширина.Тук се формира екваториалния топъл, влажен климат, който заема западните и централни части на континентите и областите на островите от Индийския океан и Малайския архипелаг.
Средните месечни температури са от  25-28ºC, циркулацията е мусонна през Януари в северно направление, а през юли- южно.
Валежите варират от 1000-3000мм и повече. Високата влажност на въздуха прави този тип климат изключително тежък за човека, особено за европейците.
       -Субекваториален пояс – разположен в субекваториалните ширини на двете полукълба. Достига до 20º северна и южна ширина. Тук се наблюдава субеквториален климат с достатъчно увлажнения , който се доближава до екваториалния климат. Средната температура  20-24ºC (през зимата) и 24-29ºC (през лятото). Годиното валежно количество е от 500-2000мм и повече. Сухия сезон е свързан с преобладаващия континентален тропичен въздух. Влажният летен сезон е свързан с екваториалните мусони.
В тази зона се наблюдава и субекваториален климат с недостатъчно увлжнение, който се доближава до тропическия, в Южна Америка,Африка, п-ов Сомалия и др.
Средна температура през зимата  15-24ºC ,а през лятото  27-32ºC. Като има аномалии в северното и южното полукълбо.
       -Тропичен пояс  - разположен е в тропичните ширини 30-35º северна и южна ширина. Тук се наблюдава климат на тропичните брегове на пустините, формиран на западните крайни части на континентите под влияние на хладните океански течения. Средните температури през зимата са 10-20ºC , а през лятото 16-28ºC. Годишните количества на валежите са малко от 50-250мм, на места достигат до 400мм.Тук валежите падат предимно във вид на роса и при съчетание на мъгли. Наблюдава се също климат на тропичните континентални пустини.
Средната температура през зимата е 10-24ºC, а през лятото – в северното полукълбо 29-38ºC, а в южното 24-32ºC.
Годишното количество на валежите е твърде малко от 50-250мм. Валежите са крайно неравномерни и епизодични.
       Установен е също и влажен тропичен климат, който се отнася към източните крайни части на континентите. Формира се под влияние на топлите океански течения. Средната температура през зимата е 12-24ºC , а през лятото 20-29ºC .
Годишното количество на валежите е от 500-3000мм. Тук валежите падат предимно при летния максимум. Това е благоприятен климат за тропично земеделие, но поради високата влажност трудно се понася от човека.
       -Субтропичен пояс – разполагат се  в северната и южната ширина до 42-45º. През зимата доминират умерените въздушни маси на умерените ширини, а през лятото –тропичните.
Тук се наблюдава субтропичен средиземноморски климат. Формира се в  западните крайни части на континентите и прилежащите им острови.
Средните зимни температури са от 24ºC, а летните температури в северното полукълбо от 16-26ºC, в южното полукълбо от 16-20ºC. 
Годишното количество на валежите е от 500-2000мм. Обикновено се редуват влажен зимен и сух летен период. Този климат е най-некомфортен за обитаване от хората.
        Друг тип климат е субтропичен континентален засушлив климат. Тук средните годишни температури в северното полукълбо са от (-8)- (+4ºC) , в южното от 4-10ºC. Летните температури в северното полукълбо са от 20-32ºC, а в южното 20-24 ºC.
Годишното количество на валежите в северното полукълбо са от 50-500мм,а в южното от 100-1200мм.
Увлажнението в северното полукълбо е недостатъчно поради което земеделието трябва да се развива чрез изкуствено напояване.
     Друг климат, който се наблюдава е Субтропичния развномерно влажен мусонен климат. Той е характерен за източните крайни части на континентите в субтропичния пояс. Формира се под влияние на топлите океански течения.
Средната температура през зимата в северното полукълбо е от -8-+12 ºC, а в южното от 6-10 ºC.
Годишното количество на валежите е от 800-1500мм, на места до 2000мм.
Трябва да се отбележи,че валежите падат през цялата година. В северното полукълбо се образува трайна снежна покривка( до няколко седмици), в южното сняг не се формира и не се задържа.Този тип климат е подходящ за обитаване от човека и за стопанска дейност.
     -Умерен пояс – това е следващия пояс , който се простира от 58-67 с.ш. и 60-79º в южното полукълбо.
    Тук са установени следните типове климат:
    -Умерен морски климат – формира се в западните крайни части на континентите и прилежащите им острови под влияние на топлите океански течения и само в Южна Америка – на хладното перуанско течение. Зимата е мека. Средната температура е от 4-8ºC. Лятото е прохладно от 8-16ºC.
Особено много валежи падат по наветрените склонове със западна ориентация от 1000-3000мм и на източните подветрени склонове от 700-1000мм.
Броя на дните без слънчево греене е голям. Валежите падат в периода на летния максимум.
     -Умерен климат – преходен от морски към континентален. Зимата е умерено студена. В северното полукълбо от 0- -16ºC , а в южното от 0-6 ºC. Лятото не е топло , в северното полукълбо от 16-24 ºC, а в южното от 9- 20 ºC. Годишното количество на валежите е от 300-1000мм. Този климат е благоприятен за човека.
    -Умерено-континентален климат – формира се във вътрешните райони на континентите само в северното полукълбо. Зимата е студена и продължителна с устойчиви мразове.
Средните температури в Северна Америка са от -4 до -26 ºC , в Евразия от 16-40 ºC. Лятото е най-горещо в умерените пояси. Средните температури са 16-26 ºC , на места дори повече от 36 ºC.
Годишното количество на валежите е от 400-1000мм, по изключение в Средна Азия те намаляват до 200мм. Валежите са неравномерни през годината.
     -Умерено мусонен климат – формира се на източните крайни части на Евразия. Зимата е студена. Средна темература от -10 до -23 ºC. Лятото не е горещо. Средни температури от 12-24 ºC. Годишното количество на валежите е от 500-1200мм при ярко изразен валежен летен максимум. Снежната покривка, която се формира е незначителна.
    -Умерен климат със студена и снежна зима – формира се на северозиточните крайни части на континентите в северното полукълбо.
Зимата е студена и продължителна. Средите температури са от -8 ºC до -28 ºC. Лятото е кратко и прохладно със средни температури от 8 ºC -16 ºC.Валежите падат през цялата година.Годишното количество е от 400-1000мм.Климатът е тежък за човека и за стопанска дейност.
    -Субарктичен пояс – той е следващия в посока към полюсите достига до 65-75ºс.ш. Наблюдават се следните типове климат:
    -Субарктичен морски климат – отнася се към крайните райони на континентите. Зимата е продължителна, но умерено сурова. Средните температури са от -14 ºC до -30 ºC. Лятото е кратко и прохладно. Средна темература от 4 ºC до 12 ºC. Годишното количество валежи е от 250-600мм. По поветрените склонове достига до 1000мм. Условията за обитаване от човека са доста сурови.
     -Субарктичен континентален климат – формира се във вътрешните райони на континентите. Зимата е продължителна със сурови и устойчиви мразове. Средната температура е от - 24 ºC до -50 ºC. Лятото е прохладно и кратко със средна температура от 8 ºC до 14 ºC. Валежите са от 200-600мм за година. Условията за обитаване от човека са сурови.
    -Субантарктичен пояс – разполага се от 63-73ºю.ш. Тук се наблюдава само един тип климат – субантрактически морски климат. Той обхваща част от Антарктическия п-ов и на отделни острови. Зимата е продължителна и умерено сурова. Лятото е прохладно и влажно. Годишното количество на валежите варира от 500-700мм, които падат преобладаващо при зимния максимум.
    -Арктичен пояс – простира се край полярните ширини. Тук се наблюдават следните климати: 
    -Арктичен климат със сравнително мека зима – формира се под влияние на сравнително топлите води на Арктичния океан. Обхваща зоните на север от полярния кръг. Зимата е продължителна и относително мека.Температурите са от -16 ºC до -30 ºC. Лятото е късо с температури от 0-8 ºC. Валежите са от 150-600мм, които падат при летния максимум.Климатът е неблагоприятен за обитаване от човека поради ниските температури и тяхната суровост.
 -Арктичен климат със студена зима – заема голяма част от този пояс, с изключение на вътрешните части на Гренландия.Намира се под влияние на студените води на Северния Ледовит океан. Зимата е продължителна и сурова с температути от -32 ºC до -38 ºC. Лятото е студено и кратко от 0-8 ºC. Валежите варират от 50-250мм.
  -Арктичен климат с най-студена зима – открива се във вътрешните райони на Гренландия. Формира се кръгло годишно под влияние на Гренландския леден щит и Гренландския антициклон. Суровата зима продължава почти цялата година. Климатичните условия са най-екстремални за обитаване от човека поради липса на източници на топлина и храна.