Десетте страни с най-много горски площи

 

Позиция

Страна

Горска площ (km2)

 % от територията

1

Русия

7,762,602

45.40%

2

Бразилия

4,776,980

56.10%

3

Канада

3,101,340

31.06%

4

САЩ

3,030,890

30.84%

5

Китай

1,821,000

18.21%

6

Австралия

1,470,832

19.00%

7

ДР Конго

1,219,326

52.00%

8

Аржентина

945,336

34.00%

9

Индонезия

884,950

46.46%

10

Индия

778,424

23.68%